Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Kadra

Barbara Tarnawska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Chemia, Kształcenie zintegrowane, Zajęcia sportowe, Wychowanie fizyczne dziewczęta, Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia z art. 42

Zajęcia sportowe, wychowanie fizycznie, kształcenie zintegrowane

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:00 - 09:45 Edukacja wczesnoszkolna Sala gimnastyczna III PL
09:55 - 10:40 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II PL
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
10:50 - 11:35 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II-III G PDP
Szkoła Podstawowa
11:45 - 12:30 Kształcenie zintegrowane Sala gimnastyczna II III PU
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
12:50 - 13:35 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II-III G PDP

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
08:00 - 08:45 Wychowanie fizyczne dziewczęta Zajęcia w podziale na grupy sala gimnastyczna II K
Szkoła Podstawowa
09:00 - 09:45 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II PL
09:55 - 10:40 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna III PL

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
11:45 - 12:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II PL
12:30 - 13:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna III PL

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:00 - 09:45 Kształcenie zintegrowane Sala gimnastyczna II III PU
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
11:45 - 12:30 Wychowanie fizyczne Sala gimnastyczna II-III G PDP