Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Kadra

Agnieszka Tomicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Zajęcia rewalidacyjne, Technologia gastronomiczna, Zajęcia praktyczne, Geografia, Godzina z wychowawcą, Działalność gastronomiczna

Przedmioty zawodowe na kierunku kucharz, geografia

Gimnazjum

Klasa: II-III GL

Funkcje: nauczyciel

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa: II K

Funkcje: nauczyciel