Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Kadra

Lech Jurczuk

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Dyrektor PZPSW w Hrubieszowie, chemia

Agata Malon

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Wicedyrektor PZPSW ds. kształcenia specjalnego, matematyka, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, integracja sensoryczna

Edyta Targońska

Funkcja: Wychowawca, Dyrekcja

Wicedyrektor PZPSW ds. wychowawczych, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Marzena Bazylewicz

Funkcja: Nauczyciel

kształcenie zintegrowane, terapeuta metody EEG Biofeedback, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Dorota Białonoga

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia kształtujące kreatywność, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, plastyka, przysposobienie do pracy

Ireneusz Biernacki

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne

Justyna Buczko

Funkcja: Nauczyciel

fizyka, matematyka, wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne,

Joanna Cedro

Funkcja: Nauczyciel

funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne

Anna Czerkawska

Funkcja: Nauczyciel

funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne

Weronika Dąbrowska

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Małgorzata Dobrowolska – Pawluk

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

pedagog szkolny, wychowanie do życia w rodzinie

Izabela Duławska - Kula

Funkcja: Nauczyciel

przysposobienie do pracy, funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody M.Montessorii

Jolanta Dyjach

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Katarzyna Berman

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Janusz Franckowski

Funkcja: Nauczyciel

rehabilitant, nauczanie indywidualne

Danuta Geizler

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjne

Ewelina Perehubka

Funkcja: Psycholog

psycholog szkolny, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Beata Gołofit - Hawryluk

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Joanna Goszko

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Justyna Grochecka

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Grażyna Gumiela

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcz

Joanna Hładkiewicz

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Maria Hukowska - Najko

Funkcja: Wychowawca

zajęcia świetlicowe, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne.

Justyna Jakubowska

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne.

Monika Jarmusz

Funkcja: Wychowawca

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne, funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Grażyna Komendacka

Funkcja: Nauczyciel

Przysposobienie do pracy, język polski, zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Kowalska

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Agnieszka Kozicka

Funkcja: Nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz

Izabela Krawiec

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, alternatywne metody komunikacji.

Ewa Kryszczuk

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Barbara Kuropatwa

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjne, fizjoterapeuta, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Robert Kuzdra

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia praktyczne na kierunku monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Stanisław Lis

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Marzenna Litwiniuk-Mizerska

Funkcja: Wychowawca

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rewalidacyjne.

Ewelina Martyniuk

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie

Magdalena Mielniczuk

Funkcja: Nauczyciel

Funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, zajęcia rewalidacyjne, terapeuta metody Makaton

Ewa Mikita

Funkcja: Nauczyciel

terapeuta metody A.Tomatisa, zajęcia rewalidacyjne, język angielski

Katarzyna Naja

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w internacie

Barbara Nalepa

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Katecheta, historia, wiedza o społeczeństwie

Marzena Nowak

Funkcja: Nauczyciel

kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Paweł Nowak

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Anna Obszyńska

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie

Ewa Otręba

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w internacie

Iwona Panasiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Terapeuta metody EEG Biofeedback, przyroda, biologia, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz

Magdalena Pańko

Funkcja: Nauczyciel

muzyka z rytmiką, zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, edukacja muzyczna, terapeuta metody Makaton

Marcin Perkman

Funkcja: Nauczyciel

Wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe

Ewa Puszek - Nowak

Funkcja: Wychowawca

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie

Jacek Pyda

Funkcja: Nauczyciel

Informatyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne

Barbara Sadowska – Nowak

Funkcja: Nauczyciel, Logopeda

Logopeda, terapeuta metody Tomatisa, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Magda Sawicka

Funkcja: Nauczyciel

Język polski, język rosyjski, zajęcia rewalidacyjne

Sylwia Studzińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

zajęcia rewalidacyjne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia świetlicowe.

Małgorzata Szczęk

Funkcja: Nauczyciel

Kształcenie zintegrowane, zajęcia rewalidacyjne

Milena Szczucka

Funkcja: Nauczyciel

Edukacja dla bezpieczeństwa, technika i bezpieczeństwo, technika, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia praktyczne i teoretyczne.

Elżbieta Szpakowska

Funkcja: Wychowawca

przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne, wdż.

Iwona Szwanc

Funkcja: Nauczyciel

Muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne

Barbara Tarnawska

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia sportowe, wychowanie fizycznie, kształcenie zintegrowane

Agnieszka Tomicka

Funkcja: Nauczyciel

Przedmioty zawodowe na kierunku kucharz, geografia

Kinga Wawrusiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjne

Anna Wiśniewska

Funkcja: Nauczyciel

Przedmioty zawodowe na kierunku kucharz

Ewa Wojtiuk

Funkcja: Nauczyciel

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

Alicja Wójtowicz

Funkcja: Nauczyciel

Katecheta

Elżbieta Ziarko

Funkcja: Nauczyciel

Funkcjonowanie osobiste i społeczne, przysposobienie do pracy, zajęcia rewalidacyjne

Aleksandra Wlaź

Funkcja: Nauczyciel

język angielski, zajęcia rewalidacyjne.

Ewelina Hukowska

Funkcja: Nauczyciel

rehabilitant, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Katarzyna Lachowska

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

pedagog, zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna.

Anna Jańczuk

Funkcja: Nauczyciel

funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, edukacja plastyczna, zajęcia rewalidacyjne.

Małgorzata Łepik

Funkcja: Nauczyciel

język rosyjski, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne.

Nina Oktaba

Funkcja: Psycholog

psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Elżbieta Juszczak

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie.

Justyna Kucy

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie.

Małgorzata Waszyńska

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie.

Agnieszka Stajszczyk

Funkcja: Nauczyciel

zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w internacie.