Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Rekrutacja

rekrutacyjniepng [250x172]


Ośrodek Szkolno - Wychowawczy prowadzi nabór uczniów

na rok szkolny 2020/2021 do następujących typów szkół:

 1. Szkoły Podstawowej (pobierz podanie)
 2. Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych (pobierz podanie)
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  (pobierz podanie)
 4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy (pobierz podanie)
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunkach (pobierz podanie):
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik 

Placówka posiada internat czynny przez cały rok (również w soboty i niedziele), z wyjątkiem ferii i wakacji, zapewniający całodobową profesjonalną opiekę wychowawczą. Zapraszamy chętnych uczniów (pobierz podanie)

Prowadzimy również nabór na zajęcia specjalistyczne w ramach Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny -
więcej informacji w zakładce WWRDR, (wzór podania w załączniku poniżej)


Dysponujemy pełną bazą lokalową i dydaktyczną:

 • salą gimnastyczną z bardzo dobrym zapleczem
 • siłownią
 • pracowniami komputerowymi z w siecią lokalną i dostępem do internetu
 • pracowniami przedmiotowymi
 • pracowniami gospodarstwa domowego
 • pracownią do terapii metodą EEG Biofeedback
 • pracownią do terapii metodą A.Tomatisa
 • salą do hydroterapii
 • salą do rehabilitacji
 • salą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • salą integracji sensorycznej
 • salą doświadczania świata
 • gabinetem: logopedy, pedaoga i psychologa
 • stołówką
 • biblioteką
 • salą zabaw
 • salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


W Ośrodku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia rewalidacyjne
 • kółka spotowe
 • kółko komputerowe
 • kółka taneczne
 • koło teatralne
 • kółko muzyczne
 • kółka plastyczne
 • zajęcia z rękodzieła
 • zajęcia z garcarstwa
 • zajęcia z bajkoterapii
 • kółka przedmiotowe
 • koło religijne

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Podanie do Starosty (pobierz podanie).
 • Orzeczenie Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej oryginał.
 • Świadectwo ukończenia szkoły (klasy).
 • Zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Dwie fotografie - podpisane na odwrocie.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wykonywania zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia (kucharz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).
W załącznikach poniżej zamieszczone są również dokumenty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, które są niezbędne do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Załączniki:

  PODANIE INTERNAT 2020/2021 [15.11 KB]

  PODANIE WWRD [32 KB]

  zgloszenie_do_poradni.pdf [209.34 KB]

  wniosek_orzeczenie.pdf [232.06 KB]

  zaswiadczenie_lekarskie_ogolne.pdf [226.67 KB]

  klauzula_informacyjna_rekrutacja.pdf