Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Stowarzyszenie "Mamy Siebie"

nowy_obrazpng [142x129]Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom Mamy Siebie przy SOSW w Hrubieszowie rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 2008 roku. Zakres działalności Stowarzyszenia to:

  • Działanie na rzecz wyrównywania szans  osób niepełnosprawnych oraz dążenie do aktywnego uczestnictwa  tych osób w życiu społecznym
  • Realizowanie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
  • Zapewnienie osobom niepełnosprawnym aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku
  • Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych
  • Działalność dobroczynna na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych, bezrobotnych i poszkodowanym w wypadkach drogowych
  • Prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej  i szkoleniowej
  • Współpraca z organizacjami oświatowo-wychowawczymi, organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, instytucjami, osobami fizycznymi, organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

- Organizowanie świetlic, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, kolonii, rajdów, obozów i innych form wypoczynku i rekreacji

- Organizowanie spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych

- Współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi

- Pozyskiwanie funduszy z darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji

- Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Od 2011 roku nasze Stowarzyszenie z wielkim zaangażowaniem prowadzi Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie".

Bardzo ważną dla nas działalnością jest realizacja projektów, na które pozyskujemy środki biorąc udział w licznych konkursach ofert prowadzonych przez: Urząd Miasta w Hrubieszowie, RegionalnyOśrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Fundację PZU. Nasze projekty są bardzo różnorodne i atrakcyjne. Są to warsztaty, zawody sportowe, wycieczki, biwaki, wizyty w tetrze czy kinie oraz przeglądy artystyczne. Z dużym zaangażowaniem organizujemy również szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów jak również rodziców i opiekunów naszych podopiecznych. Nasza działalność jest widoczna i cieszy się uznaniem co dodaje nam siły i motywuje do realizcji coraz to nowych wyzwań.

dsc_7194jpg [600x400]

WYCIECZKA DO KRAINY GOTÓW W MASŁOMĘCZU