Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Sekcje działające w Grupach wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

SEKCJE DZIAŁAJĄCE W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020SAMORZĄD GRUP WYCHOWAWCZYCH

samorzjpg [300x151]

Członkowie Samorządu Grup Wychowawczych swoją działalność opierają na założonych sobie na początku roku szkolnego celach, takich jak: kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych poprzez odpowiednie zachowywanie się zarówno w ośrodku jak i poza nim, respektowanie przyjętych zasad, regulaminów.

Opiekunami samorządu są wychowawczynie Małgorzata Waszyńska i Justyna Kucy.

Oto skład Samorządu internatu na rok szkolny 2019/2020:

Przewodniczący: M.Chęciński,

Zastępca: M.Rymarz,

Kronikarz: P.Muzyczuk,

Skarbnicy: D.Borsuk, K.Kańkowski.SEKCJA ARTYSTYCZNA

 sekcartyjpg [203x196] 

W sekcji artystycznej bierze udział 10 chętnych wychowanków naszego internatu. Nie trzeba być uzdolnionym, wystarczyć przyjść do naszej sekcji i otworzyć się na propozycje opiekuna. Nikt nie jest zmuszany do zajęć, prace powstają w miłej i przyjaznej atmosferze, a techniki dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanków.  

Celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków zainteresowań sztuką, plastyką i artystyczną formą ekspresji. Sekcja artystyczna zajmuje się organizowaniem przede wszystkim zajęć i konkursów plastycznych ale też przygotowaniem wystapień, przedstawień, apeli. Przygotowując wieczorki artystyczne lub przedstawienia wychowankowie uczą się tekstów, piosenek, pląsów oraz tworzą dekoracje i rekwizyty. Sprzyja to rozwowowi umiejętności czytania, mówienia, wykonywaniu ćwiczeń dykcyjnych i oddechowych.

Dzięki spotkaniom sekcji wychowankowie miło i przyjemnie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, uczą się wyrażać swoje uczucia, ośmielają się do publicznych występów. Zajęcia te uwrażliwiają również na piękno sztuki plastycznej, pobudzają i stymulują przeżycia emocjonalne. Wychowankowie zdobywają poczucie własnej wartości, nabywają swobody i otwartości w kontaktach z ludźmi.

Opiekunami sekcji artystycznej są wychowawczynie: Ewa Otręba, Joanna Hładkiewicz i Elżbieta Juszczak.SEKCJA GOSPODARCZO- PORZĄDKOWA

gospporzjpg [181x238]

Celem sekcji jest wdrażanie wychowanków do aktywnego udzielania się na rzecz internatu  SOSW  w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie, współpraca z Samorządem internatu w działalności statutowej placówki oraz kształtowanie poczucia integracji wychowanków internatu w przygotowywaniu uroczystości i imprez w internacie. Podstawową kwestią jest wyrabianie w wychowankach internatu nawyków dbania i poszanowania mienia placówki.

Opiekunami sekcji są wychowawczynie Katarzyna Naja oraz Weronika Dąbrowska.

 

SEKCJA SPORTOWA

sekcja_sportowa_png [275x241]

Gry, zabawy i zajęcia w rytm muzyki to dla dzieci ważny element ich rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Wybierając aktywność fizyczną powinniśmy się kierować predyspozycjami dziecka, zajęcia mają być przyjemnością i relaksem. Na zajęciach wychowanek nauczy się współdziałania z partnerem, ćwiczyć w rytm muzyki jak i zdrowej rywalizacji czy pracy w grupie. Po przez zabawę połączoną z ćwiczeniami dziecko poprawia ogólną sprawność fizyczną , a tak że przyjemnie spędza czas.

Gry, zabawy i zajęcia ruchowe skierowane są dla dzieci chcących podnieść swoją sprawność fizyczną, rozwinąć zamiłowanie do sportu i szeroko rozumianej rekreacji ruchowej. 

Opiekunem sekcji jest wychowawczyni Justyna Kucy.

 

KOŁO PCK

krwiodawstwojpg [300x250]

Polski Czerwony Krzyż powstał w 1919 roku. W tym samym roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i przystąpił do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Działa w oparciu o podstawowe zasady Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Są to: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność i powszechność. Działania koła obejmują: pomoc socjalną, promocję zdrowia, ratownictwo, szkolenie młodzieży, udział w międzynarodowych akcjach pomocy Czerwonego Krzyża. 

Opiekunami koła są wychowawcy Anna Obszyńska i Paweł Nowak.


GRUPY WYCHOWAWCZE PZPSW W HRUBIESZOWIE:


I Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Elżbieta Juszczak, Joanna Hładkiewicz


II Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Katarzyna Naja, Justyna Kucy, Ewa Puszek-Nowak


III Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Edyta Targońska, Weronika Dąbrowska, Katarzyna Berman


IV Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Ewa Otręba, Anna Obszyńska, Stanisław Lis


Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Ewa Kryszczuk, Małgorzata Waszyńska


VI Grupa Wychowawcza

Wychowawcy: Edyta Targońska, Paweł Nowak, Agnieszka Kowalska