Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Sekcje działające w Grupach wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

GRUPY WYCHOWAWCZE OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

  

Grupa I 

  

Wychowawcy: 

1. WERONIKA DĄBROWSKA 

2. JUSTYNA KUCY 

a11jpg [300x187]   b11jpg [300x225] 54278176_2719739794719747_8489521172902313984_njpg [300x226]

I grupę wychowawczą w SOSW przy PZPSW w Hrubieszowie tworzą 3 dziewczynki w wieku 8-10 lat oraz dwóch chłopców w wieku 12-13 lat.

Grupa I to przede wszystkim 5 wychowanków, którzy czują się w internacie jak u siebie w domu spędzając każdą wolną chwilę na wspólnej zabawie, a także pomagając sobie wzajemnie w codziennych czynnościach.

Ulubione zajęcia wychowanków grupy I to: zajęcia kulinarne, zajęcia ruchowo- sportowe na świeżym powietrzu oraz w świetlicy, zajęcia plastyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi. Dużym zainteresowaniem w tej grupie cieszą się także gry planszowe, puzzle, rebusy, krzyżówki, ćwiczenia grafomotoryczne. Codziennie wyjścia na spacer, dają możliwość obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie, usprawniania kondycji fizycznej i nauki bezpiecznego poruszania się po przejściu dla pieszych. Wychowankowie grupy I biorą czynny udział w konkursach oraz imprezach organizowanych na terenie ośrodka, a także poza nim oraz chętnie integrują się z wychowankami z innych grup.

 

Grupa II

  

Wychowawcy: 

1. KATARZYNA NAJA 

2. AGNIESZKA STAJSZCZYK

 

Grupa III

  

Wychowawcy: 

1. JOANNA HŁADKIWEICZ 

2. KATARZYNA BERMAN 

3. ELŻBIETA JUSZCZAK 

20190114_205654jpg [300x225] 

Skład III grupy wychowawczej tworzy czterech chłopców w wieku 15, 16, 16 i 23 lat. Wszelkie nasze działania zmierzają do poznania siebie, innych i otaczającego świata. W wolnym czasie lubimy gotować, układać klocki, czytać książki, słuchać muzyki i brać udział w zajęciach plastycznych. Bardzo chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Przez cały czas uczymy się samodzielności i wzajemnej pomocy. Mimo, iż różnimy się od siebie to tworzymy zgraną drużynę. Każdy dzień w internacie przynosi nam mnóstwo wyzwań, radości oraz wzbogaca nas o nowe doświadczenia.


Grupa IV 

 

Wychowawcy: 

1. EWA OTRĘBA 

2. STANISŁAW LIS 

3. EWA PUSZEK-NOWAK

  

Grupa V 

  

Wychowawcy: 

1. EWA KRYSZCZUK 

2. MAŁGORZATA WASZYŃSKA

received_380893642721647jpg [300x168] 

Grupa VI

  

Wychowawcy: 

1. PAWEŁ NOWAK 

2. AGNIESZKA KOWALSKA 

3. EDYTA TARGOŃSKA

 


SEKCJE DZIAŁAJĄCE W GRUPACH WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Samorząd grup wychowawczych

OPIEKUN SAMORZĄDU: Agnieszka Kowalska


Przewodniczący - Dawid Bartosiewicz,

Zastępca - Paweł Staruch,

Członkowie: Maja Niedzielska,

Krzysztof Staruch,

Anna Pietrycka,

Paulina Muzyczuk,

Patryk Woźnica

Członkowie Samorządu Grup Wychowawczych swoją działalność opierają na założonych sobie na początku roku szkolnego celach, takich jak: kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za siebie i innych poprzez odpowiednie zachowywanie się zarówno w ośrodku jak i poza nim, respektowanie przyjętych zasad, regulaminów. Współpraca ze szkolnym kołem PCK - zbiórka plastikowych nakrętek dla ludzi potrzebujących oraz pogadanki na interesujące tematy bieżące. Organizowanie oraz pomoc w przygotowywaniu imprez szkolnych takich jak: Dyskoteka integracyjna; Dzień Chłopaka; Jasełka oraz Wigilia PZPSW; Zabawa Choinkowa.


Sekcja gospodarczo - porządkowa


OPIEKUN SEKCJI: Katarzyna Naja, Weronika Dąbrowska

 

CELE SEKCJI:

– wdrażanie wychowanków do aktywnego udzielania się na rzecz internatu  SOSW  w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie.

– współpraca z Samorządem grup wychowawczych w działalności statutowej placówki.

– kształtowanie poczucia integracji wychowanków grup wychowawczych w przygotowywaniu uroczystości i imprez w Ośrodku.

– zapoznanie wychowanków z zasadnością i tradycją nadania sztandaru placówce.

– wyrabianie w wychowankach grup wychowawczych nawyków  dbania i poszanowania mienia placówki.

 

Sekcja artystyczna

 

OPIEKUN SEKCJI: Joanna Hładkiewicz, Ewa Otręba, Elżbieta Juszczak

 

CELE SEKCJI:

- rozwijanie zainteresowań artystycznych i wyobraźni twórczej,

- wyzwalanie inicjatywy twórczej oraz pobudzanie wyobraźni,

- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej wychowanka,

- wyrabianie umiejętności współpracy z grupą i aktywizowanie grupy,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- kształtowanie estetyki wykonywania prac,

- kształtowanie wytrwałości w wykonywaniu zadań,

- mobilizowanie do uczestnictwa w różnych konkursach plastycznych.

Osoby chcące się realizować, odkrywać siebie i własne możliwości, wzmacniać poczucie własnej wartości, uwrażliwiać się na sztukę i kulturę mogą to robić podczas zajęć artystycznych. Sekcja artystyczna zajmuje się organizowaniem zajęć plastycznych. Nie trzeba być uzdolnionym, wystarczyć przyjść do pracowni plastycznej i otworzyć się na propozycje opiekuna sekcji. Nikt nie jest zmuszany do zajęć, prace powstają w miłej i przyjaznej atmosferze, a techniki dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanków. 


Sekcja sportowa

OPIEKUN SEKCJI: Małgorzata Waszyńska, Justyna Kucy, Agnieszka Stajszczyk  

 

CELE SEKCJI:

Gry, zabawy i zajęcia w rytm muzyki to dla dzieci ważny element ich rozwoju emocjonalnego i fizycznego. Wybierając aktywność fizyczną powinniśmy się kierować predyspozycjami dziecka, zajęcia mają być przyjemnością i relaksem. Na zajęciach wychowanek nauczy się współdziałania z partnerem, ćwiczyć w rytm muzyki jak i zdrowej rywalizacji czy pracy w grupie. Po przez zabawę połączoną z ćwiczeniami dziecko poprawia ogólną sprawność fizyczną , a tak że przyjemnie spędza czas. Gry, zabawy i zajęcia ruchowe skierowane są dla dzieci chcących podnieść swoją sprawność fizyczną, rozwinąć zamiłowanie do sportu i szeroko rozumianej rekreacji ruchowej. Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej, promocja zdrowego stylu życia wśród młodych osób, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, nerwice, choroby układu krążenia, układu narządów aparatu ruchowego), dlatego należy zachęcać dzieci do aktywnego spędzania czasu w szkole i poza nią.  Głównym celem zajęć jest połączenie dobrej zabawy, współzawodnictwa oraz współdziałania z rówieśnikiem poprzez gry zabawy i zajęcia ruchowe.