Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Świetlica Duża 2

 

 

ŚWIETLICA DUŻA 2

 

sam_1108.jpg [300x225]

 

Od września 2016 r. funkcjonuje w naszym Ośrodku świetlica dla dzieci starszych, które po skończonych zajęciach szkolnych czekają na odjazd busa. Świetlica to miejsce odpoczynku i relaksu po lekcjach, a przede wszystkim miejsce dające wychowankom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczo- wychowawczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Świetlica oferuje także pomoc w nauce oraz w odrabianiu zadań domowych.

 

dsc09604.jpg [300x225]

 

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne- zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.

  • zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka - czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zajęcia tematyczne, rozmowy i pogadanki z wychowankami

  • zajęcia muzyczno-ruchowe- zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce, gry i zabawy sportowe

  • zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci.

 

sam_1088.jpg [300x225]

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Świetlica duża 2