Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Grupy wychowawcze Ośrodka

Grupy wychowawcze Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego


 20181121_155230jpg [300x169] 

Funkcję opiekuńczo - wychowawczą przy SOSW spełniają grupy wychowawcze, które od 50 lat na okres nauki szkolnej staje się drugim domem dla uczniów nie będących z różnych względów w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne. Obecnie w grupach wychowawczych zamieszkuje ponad 40 wychowanków, przydzielonych do odpowiednich grup uwzględniających ich wiek, poziom edukacyjny oraz stopień upośledzenia umysłowego, zaburzenia i schorzenia. Internat współpracuje z wieloma instytucjami, jak PCPR, MOPS, GOPS, Policja, Straż Pożarna, kuratorami oraz Stowarzyszeniem „Mamy Siebie”. Z pozyskiwanych środków finansowych organizowane są wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.

73513610_415021165844004_2757203368618229760_njpg [300x225] 

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje pracę w przydzielonych grupach, kontroluje wyniki nauczania, pomaga w nauce. Celem ich działań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności oraz nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań. Wychowawcy analizują także sytuację rodzinną i materialną podopiecznych by w razie potrzeby zapewnić im niezbędne rzeczy, jak ubiór i środki czystości.

20181025_173443jpg [300x169] 

                                   698520190129_174831jpg [300x225]                                 

Pobyt w grupach wychowawczych, poza zapewnieniem zakwaterowania, uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zapoznaje ich z zasadami bezpieczeństwa. Na terenie internatu funkcjonuje Samorząd Wychowanków a także sekcje dzięki którym mieszkańcy internatu uczą się samorządności i samodzielności. W ramach działania Samorządu organizowane są dyskoteki, wieczorki poetyckie, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Na co dzień wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez działalność sekcji: gospodarczo-porządkowej, artystycznej i sportowej.

                       20181025_174944jpg [300x169]                

       71834584_1185158341683086_7036331533900185600_njpg [300x225]

          74236022_564254017655101_8362238477055557632_njpg [300x400]

Dzieci i młodzież przebywające w grupach wychowawczych uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczne i dowartościowane.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY