Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Grupy wychowawcze Ośrodka

Grupy wychowawcze Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego


dsc_5366.jpg [300x200]

 

Funkcję opiekuńczo - wychowawczą przy SOSW spełniają grupy wychowawcze, które od 45 lat na okres nauki szkolnej staje się drugim domem dla uczniów nie będących z różnych względów w stanie samodzielnie dojeżdżać na zajęcia szkolne. Obecnie w grupach wychowawczych zamieszkuje ponad 40 wychowanków, przydzielonych do odpowiednich grup uwzględniających ich wiek, poziom edukacyjny oraz stopień upośledzenia umysłowego, zaburzenia i schorzenia. Internat współpracuje z wieloma instytucjami, jak PCPR, MOPS, GOPS, Policja, Straż Pożarna, kuratorami oraz Stowarzyszeniem „Mamy Siebie”. Z pozyskiwanych środków finansowych organizowane są wycieczki oraz imprezy okolicznościowe.

Opiekę nad mieszkańcami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje pracę w przydzielonych grupach, kontroluje wyniki nauczania, pomaga w nauce. Celem ich działań jest przyzwyczajenie młodych ludzi do samodzielnego życia, funkcjonowania w grupie, wyrobienie poczucia odpowiedzialności oraz nauczenie właściwej organizacji czasu wolnego poprzez rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań. Wychowawcy analizują także sytuację rodzinną i materialną podopiecznych by w razie potrzeby zapewnić im niezbędne rzeczy, jak ubiór i środki czystości.


  p1020296.jpg [300x200]   dsc06567.jpg [300x200]

                                                     dsc06555.jpg [300x450]               


Pobyt w grupach wychowawczych, poza zapewnieniem zakwaterowania, uczy wychowanków systematyczności, wdraża do prawidłowego dbania o higienę osobistą, zapoznaje ich z zasadami bezpieczeństwa. Na terenie internatu funkcjonuje Samorząd Wychowanków a także sekcje dzięki którym mieszkańcy internatu uczą się samorządności i samodzielności. W ramach działania Samorządu organizowane są dyskoteki, wieczorki poetyckie, imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Na co dzień wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez działalność sekcji: gospodarczo-porządkowej, artystycznej i sportowej.


                        sam_0390.jpg [300x225]               

                        sam_0397.jpg [300x225]


Dzieci i młodzież przebywające w grupach wychowawczych uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej. Wykształcają w sobie także poczucie wzajemnego szacunku, umiejętność dokonywania właściwych wyborów oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach, a co najważniejsze przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców uczniowie zamieszkujący internat czują się bezpieczne i dowartościowane.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY