Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Pracownia do terapii metodą A.Tomatisa

PRACOWNIA DO TERAPII METODĄ TOMATISA

stymulacja audio – psycho – lingwistyczna


__Metoda usprawniająca czynne słuchanie, stworzona przez Alfreda Tomatisa – francuskiego otolaryngologa. Przeznaczona dla osób z zaburzeniami uwagi słuchowej, której objawami mogą być:

 interiada_059.jpg [300x201]

 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • błędna interpretacja pytań,
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • konieczność powtarzania poleceń,
 • monotonny głos, ubogie słownictwo,
 • trudności z czytaniem i pisaniem, niemuzykalność,
 • słaba koordynacja ruchowa i słabe umiejętności sportowe,
 • niewyraźne pismo,
 • mylenie strony lewej i prawej,
 • męczliwość,
 • nadaktywność,
 • tendencje depresyjne,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • brak wiary w siebie,
 • nieśmiałość,
 • drażliwość,
 • wycofywanie się.

p1020372.jpg [300x225]

Stymulacja audio – psycho – lingwistyczna jest wykorzystywana jako metoda wspierająca rozwój dzieci z:

 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami głosu,
 • trudnościami szkolnymi,
 • zaburzeniami koncentracji,
 • autyzmem.

                         _    

Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Program stymulacji obejmuje zazwyczaj od 30 do 60 seansów przeprowadzanych w 3 sesjach. Jeden seans to 120 min.

__Pierwsze sesje obejmują tzw. pasywną fazę terapii, w czasie której stosowana jest najczęściej muzyka gregoriańska i muzyka Mozarta, filtrowana w odpowiedni sposób. Na dalszych etapach terapii wymagany jest aktywny udział pacjenta, np. czytanie. Przed pierwszą sesją i po każdej kolejnej przeprowadza się ocenę audio – psycho – fonologiczną (m. in. test uwagi i lateralizacji słuchowej).


_W specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii słuchowej metodą Tomatisa Ośrodek został wyposażony w 2007 roku w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

__Osobami przeszkolonymi i upoważnionymi do prowadzenia diagnozy i terapii tą metodą są: 

Barbara Sadowska – Nowak i Ewa Mikita.