Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Pracownia EEG Biofeedback

PRACOWNIA DO TERAPII METODĄ EEG BIOFEEDBACK

nowa metoda treningu mózguOd października 2007 roku, dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym w naszym Ośrodku istnieje gabinet terapii EEG Bioofedback, w którym na bieżąco prowadzone są treningi z zakresu danej terapii.

Warto, więc pokrótce przedstawić, czym jest EEG Biofeedback i jakie jest jego działanie.

Biofeedback jest metodą samokontroli i samoregulacji polegającą na samodzielnej regulacji stanu psychofizjologicznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizjologicznych np.: EEG

Mając informację zwrotną (feedback) o zmianach mierzonego parametru możnab2.jpg [300x225] nauczyć się w sposób dowolny uzyskiwać taki stan organizmu, w którym fizjologia osiąga optymalny poziom, czyli wolny od napięć i stresu stan zdrowia. Tak, więc nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej jest podstawową ideą terapii biofeed back.

 

Niezwykłość tej metody polega  na tym, iż pacjent uczy się panować nad swoimi falami mózgowymi w procesie samouczenia się za p om ocą sprzężenia zwrotnego.Sprzężenie zwrotne polega na natychmiastowej i ciągłej i nformacji o pracy mózgu pod postacią wideogry.Podczas treningu monitorowane są parametry pracy mózgu EEG (fale mózgowe), na ekranie u terapeuty i za pomocą zachęty stymuluje się trenowanego do lepszych wyników.

 

Pacjent na swoim ekranie widzi te same parametry pracy mózgu, ale w innej formie – ciekawej wideogry i o powodzeniu w grze jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w grze. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tak optymalizuje swoja pracę w procesie samouczenia się. Wideo gra, którą pacjent widzi na monitorze to interesująca graficznie prezentacja zawierająca elementy bajkowe i wzbogacona o efekty dźwiękowe.

 
interiada_076.jpg [300x201]  dscf8477.jpg [300x225]

 

  Zalecenia terapeutyczne:

 

Nadpobudliwość psychoruchowa, epilepsja, zaburzenia uczenia się, dysleksja, zaburzenia snu, lęki, depresja, zespól Touretta, bóle głowy, agresja, anoreksja, bulimia, upośledzenie umysłowe, po udarze mózgu, choroba Parkinsona, moczenie nocne i somnambulizm, schizofrenia i psychozy, ataki paniki i jąkanie, autyzm.

 

Przeciwwskazania:

 

Silna depresja, znaczne pobudzenie psychoruchowe, nasilona schizofrenia, mania, zaburzenia paronoidalne z omamami, ostry zespół obsesyjno – kompulsywny, silne objawy rozszczepienie, stan splątania i depersonalizacji.

 

Fale mózgowe – są to cykle aktywności bioelektrycznej mózgu, wyróżniamy: Fale SMR, ALFA, BETA 1 podczas treningi EEG Biofeedback są wzmacnianie, natomiast fale Betha2, Theta i Deltahamowane.

 

  • rytm sensomotoryczny zwany SMR – 12 – 15 Hz, pojawia się w stanach relaksacji, spokoju, obniżonego lęku.
  • fale alfa: 8 – 12, Hz występuje w stanach relaksacji oraz rozluźnionej uwadze, jest silnie związana ze stanem czuwania, nasilona w stanach relaksacji i płytkiej hipnozy.
  • fale beta 1: 15 – 20 Hz, występuje w stanach skupienia uwagi, koncentracji.
  • fale beta 2: 20 – 34 Hz, występuje w stanie stresu, niepokoju, tremy, wysoki poziom bety 2 wskazuje na depresję.
  • fale theta: 4 – 8 Hz, występuje najczęściej podczas snu, hipnozy, intensywnego marzenia, intensywnych emocji.
  • fale delta: 0,5 – 3,5 Hz, występuje w stanie głębokiego snu, śmierci, mechanizmy obronne, guzy i u dzieci z dysfunkcją intelektualną.

 

Celem treningu jest polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu (stymulacja lub hamowanie fal mózgowych) wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie w treningach EEG Biofeedback udział biorą uczniowie w różnym wieku od lat 7 do 18. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w terapii, która zawiera element zabawy, co sprzyja jej atrakcyjności. Treningi prowadzone są przez przeszkolonych terapeutów.

 

Osobami przeszkolonymi i upoważnionymi do prowadzenia diagnozy i terapii tą metodą są:

  Marzena Bazylewicz i Iwona Panasiewicz.