Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Pracownia logopedyczna

PRACOWNIA LOGOPEDYCZNA

 

„Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata”     
                                                                Ludwig Wittgenstein

Budowanie systemu językowego dzieci w wieku przedszkolnym (w ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) i szkolnym odbywa się na zajęciach logopedycznych prowadzonych przez specjalistę rozwoju mowy.


Logopeda dąży do kształtowania i doskonalenia komunikacji poprzez rozwijanie zaburzonych funkcji, mających bezpośredni lub pośredni związek z mową tj. rozumieniem wypowiedzi, spostrzeganiem wzrokowym, pamięcią, myśleniem, rozwijaniem wrażliwości słuchowej,  a w szczególności słuchu fonematycznego budującego wzorce słuchowe pojęć.
Podejmuje się rozpoznania trudności komunikacyjnych, przeprowadzając specjalistyczne badanie logopedyczne, określając potrzeby, możliwości każdego dziecka i na tej podstawie sporządzaja diagnozę, a następnie opracowuje indywidualne programy terapeutyczne.


      ww4.jpg [300x225] Terapia logopedyczna prowadzi do ograniczenia oraz eliminowania wad i zaburzeń mowy, takich jak: opuszczanie, deformacje i zastępowanie poszczególnych głosek oraz opóźniony rozwój mowy. 
   
Intensywna i systematyczna praca z dzieckiem nad poprawnością artykulacyjną i strukturą wyrazu odbywa się na drodze ćwiczeń oddechowych, zabaw ortofonicznych, usprawniania mięśni aparatu głosotwórczego i wysubtelnienia ruchów artykulatorów.
  

       Logopeda dokłada wielu starań, by nauczyć dzieci świadomego i intencjonalnego posługiwania się podstawowymi pojęciami: nazwami osób i przedmiotów, nazwami cech, prostymi wyrażeniami i zwrotami określającymi stosunki przestrzenne, czasowe, a następnie kilkuzdaniową wypowiedzią. W tym celu wykorzystujedsc01687.jpg [300x225] różnorodne metody pracy oraz specjalistyczne programy wspierające rozwój mowy – wśród nich program J. Cieszyńskiej „Słucham i uczę się mówić”, multimedialne programy logopedyczne, historyjki obrazkowe, tafelki tematyczne, oraz pakiet „Stymulacja i terapia”. terapeuta nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, a swoją wiedzą dzieli się  z  rodzicami podopiecznych, udzielając wskazówek dotyczących kontynuacji ćwiczeń logopedycznych w domu.

Zajęcia logopedyczne w naszym Ośrodku prowadzi:
Barbara Sadowska - Nowak


dsc01714.jpg [300x225]

dsc01698.jpg [300x225]
dscf8683.jpg [300x225]