Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Pracownia komputerowa

 PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

     W naszym Ośrodku funkcjonuje pracownia komputerowa oraz Centrum Multimedialne z dostępem do Internetu. Sprzęt został pozyskany w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W pracowni komputerowej poza podstawowym wyposażeniem w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu znajduje się również tablica interaktywna, drukarka, skaner, laminarka, oraz podstawowe materiały biurowe. dscn3865.jpg [300x225]

     Uczniowie klas młodszych głównie na zajęciach komputerowych i rewalidacyjnych korzystają z multimedialnych programów edukacyjnych i doskonalą umiejętności szkolne – ćwiczą pamięć, spostrzegawczość, koordynację, poznają litery, liczą itp. Z kolei uczniowie klas starszych korzystają z podstawowych programów użytkowych (edytor tekstowy i graficzny). Uczą się poprawnie pisać teksty – piszą pisma użytkowe, wykonują również prace użyteczne na rzecz szkoły: ogłoszenia, wizytówki, zaproszenia i dyplomy. Dostępność do Internetu pozwala korzystać z zasobów sieci, wyszukiwać informacje przydatne w codziennym funkcjonowaniu, korzystać z komunikatorów.

 

Wszystkie komputery wyposażone są w standardowe oprogramowanie Office.
      Oprócz zajęć ściśle dydaktycznych z informatyki odbywają się także w pracowni zajęcia z innych przedmiotów - większość nauczycieli wykorzystuje komputery w nauczaniu przedmiotów ścisłych, humanistycznych i zawodowych. Uczniowie korzystają z sali komputerowej w czasie zajęć koła informatycznego oraz w trakcie zajęć rewalidacyjnych.

 dscn3867.jpg [300x225]

Pracownia ta:

  • umożliwia realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
  • przygotowuje uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
  • stwarza możliwości pomocy w integrowaniu uczniów,
  • wyrównuje szans edukacyjnych i podniesienie jakości edukacji,
  • stwarza możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
  • promuje wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),
  • usprawnia komunikację w systemie oświaty.

 

dscn3866.jpg [300x225]

dscn3867.jpg [300x225]