Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Sala integracji sensorycznej

 

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów rozpoznaje je, segregując, interpretując i integrując ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją

Zajęcia integracji sensorycznej
 w naszym Ośrodku odbywają się w specjalnie przygotowanej i urządzonej sali. Wyposażenie stanowi specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możliwa jest stymulacja przedsionkowa, proprioceptywna i dotykowa.    

dscn8622.jpg [300x225]
     Celem zajęć integracji sensorycznej jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej oraz wytworzenie odpowiedniej reakcji adaptacyjnej. Reakcja adaptacyjna to efektywne reagowanie, odpowiednie do wymogów otoczenia.
Terapia obejmuje integracje podstawowych reakcji posturalnych, integrację obu stron ciała, stymuluje rozwój reakcji równoważnych, apraksji, orientacji w przestrzennej i lateralizacji, czucia powierzchniowego i głębokiego. Zajęcia ukierunkowane są również na poprawę sprawności motoryki dużej i małej (ćwiczenia grafomotoryczne), koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawę funkcjonowania emocjonalnego oraz samodzielności i samooceny.
 
Warto podkreślić, iż zajęcia integracji sensorycznej nie zastępują edukacji, lecz ją wspomagają bądź przygotowują dzieci do procesu uczenia się i adaptacji w grupie.

Obecnie terapią objętych jest 34 dzieci. Zajęcia w placówce prowadzą: p. Agata Malon oraz p. Magdalena Mielniczuk - certyfikowani terapeuci SI uznani przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej.                                    

   

 

 

dscn8885.jpg [300x400]dscn8862.jpg [300x225]

dscn8624.jpg [300x225]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn9829.jpg [300x225]

 

dscn9834.jpg [300x225]

 

 

 

 

 

 

 

si06.jpg [300x225]

 

 

  si03.jpg [300x400]