Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Pracownie i sale terapeutyczne

METODY NAUCZANIA W OŚRODKU

 
        W pracy z naszymi wychowankami wykorzystujemy atrakcyjne metody i formy celem wspierania procesu edukacyjno-terapeutycznego, do których zalicza się:

1.jpg [300x225]

    3.jpg [300x225]

 
 • Metodę Dobrego Startu
 • Metodę Weroniki Sherborne
 • Metodę Ośrodków Pracy
 • Terapię pedagogiczną
 • Muzykoterapię i relaksację
 • Nauczanie zindywidualizowane
 • Hipoterapię
 • Hydroterapię i naukę pływania
 • Terapię logopedyczną
 • Fizjoterapię
 • Dogoterapię
 • Artterapię
 • Integrację Sensoryczną
 • Alternatywną komunikację metodami: PCS i Makaton
 • Metodę ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knill’ów
 • Zabawy z wykorzystaniem materiałów niestrukturalizowanych
 • Metodę EEG Biofeedback
 • Metodę Tomatisa
 • Symultaniczno – sekwencyjną metodę nauki czytania
 • Metodę stymulacji lewopółkulowej
 • Terapię ręki
 • Terapię Snuzeolen
 • Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona
 • Pedagogikę zabawy
 • Metodę Marii Montessori
 • Bajkoterapię.

7.jpg [300x225]

 

 

Ponadto dbamy o kształcenie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego poprzez:

 • Zabawę w teatr i taniec
 • Organizację imprez okolicznościowych i kulturalno-rozrywkowych
 • Organizację i udział w zawodach i olimpiadach sportowych
 • Udział w turniejach gier zespołowych i gier stolikowych
 • Pomoc w organizacji i udział w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wybranych sal i pracowni, w których stosowane są w/w metody terapeutyczne.

2.jpg [300x225]


4.jpg [300x225]


8.jpg [300x225]