Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Świetlica Duża 1

ŚWIETLICA     


      Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciadscn3809.jpg [300x225]mi lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Wychowankom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć organizowane są między innymi: zajęcia plastyczno – manualne : rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, itp. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania; zajęcia rekreacyjno – ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe; zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych; realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

 

       dscn3807.jpg [300x225]Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków, puzzli i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

 

      dscn3810.jpg [300x225]Wychowawca świetlicy prowadzi zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizując założone w nim cele. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. Świetlica jest miejscem w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców czy dowóz do domu.

 


 

20151022_135310.jpg [600x338]

 20151022_135321.jpg [300x533]

20151022_135328.jpg [300x533]

20151022_135344.jpg [300x533]20151022_135355.jpg [300x533]

20151106_134849.jpg [300x533]20151112_135436.jpg [300x533]

 

20140912_140020.jpg [300x533]

20140917_083615.jpg [300x533]