Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Nasze osiągnięcia

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

VIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Plastyczny "Woda to życie"

 

  Dnia 14 maja 2015r. w Zespole Placówek w Łukowie odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczno - Plastyczny "Woda to życie" pod hasłem "Woda w czterech porach roku".

 

Celem konkursu było uświadomienie uczniom znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowiekap5140186.jpg [300x225], rozwijanie zdolności plastycznych, promowanie talentów.

Uczestnicy konkursu startowali w trzech kategoriach:
1.    uczniowie kształcenia zintegrowanego
2.    uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI
3.    uczniowie gimnazjum.

Nasz Ośrodek reprezeentowali:
- Kacper Kot
- Patryk Gąsior
- Izabela Pawelec.

Gratulacje całej trójce, ponieważ wszyscy otzrymali wyróżnienie. Prace wyróżniały się oryginalnością ujęcia tematu, ciekawą kompozycją i kolorystyką, umiejętnością stosowania techniki malarskiej.

 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Matematyczny czar par"

13 kwietnia 2015r. odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego, tym razem pod nazwą "Matematyxczny czar par".

dsc_0171.jpg [300x169]Nasz Ośrodek reprezentowały dwie pary: jedna ze szkoły podstawowej - Joanna Chęcińska i Robert Semeniuk, zaś parę z gimnazjum - Barbara Piotrowska i Damian Roman. O zdobytym III miejscu naszej drużyny zdecydowała suma punktów dwóch par. Gratulujemy.

 

Konkurs sprawdzał umiejętność logicznego myślenia, zastosowania wiedzyw praktyce oraz efektywną współpracę dwóch uczniów tworzących parę.

 

XIV Wojewódzki Konkurs Twórczości "Zawsze niech będzie..." - wyniki

 

    Miło nam jest ogłosić, że nasi uczniowie oraz Zespół "Tacy sami" w XIV Wojewódzkim KOnkursie Twórczości "Zawsze niech będzie ...." otrzymali nagrody i wyróżnienia, którego celem było wyrażanie siebie różnymi środkami artystycznego wyrazu swoich dozna, pragnień, myśli oraz intepretowanie otaczającej rzeczywistości.

Nasi nagrodzeni:

W formie plastycznej II miejsce otrzymali Anna Pietrycka i Mateusz Polny, zaś wyróżnienie otrzymał Patryk Gąsior.

W formie muzycznej wyróżnienie otrzymał Zespół "Tacy sami".

Gratulujemy.

iii_grupa_wyroznienie_4.jpg [300x223]

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

 

       W dniu 30 kwitnia 2015 roku uczniowie naszej placówki Karolina Bajerczak klasa III gimnazjum oraz Kacper Butrym i Dawid Bajerczk klasa I gimnazjm wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii organizowanym przez Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej numer 1 w Chełmie.

 

Miło nam jest ogłosić, że uczniowie naszej placówki zajęli  I miejsce.Serdecznie im gratulujemy.

 samsung_087.jpg [300x169]


Nie taki język straszny - konkurs polonistyczny


        29 kwietnia 2015 r. odbyła się V edycja Konkursu Polonistycznego „Nie taki język straszny”.Tegoroczna edycja miała szerszy zasięg – międzyszkolny. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były legendy polskie. Celem konkursu było budzenie i rozwijanie zainteresowań polonistycznych z uwzględnieniem zasad dsc01062.jpg [300x225]pisowni i nauki o języku, na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum. Popularyzowanie języka polskiego i ujawnianie talentów polonistycznych wśród uczniów, a przez to podnoszenie wyników nauczania oraz lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego i do dalszego kształcenia. Konkurs był dla uczestników okazją do sprawdzenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności, szansą osiągnięcia przez uczniów sukcesu. W czasie konkursu obowiązywały wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową i standardami wymagań określonymi dla szkoły podstawowej i gimnazjum.


     Do zmagań o tytuł mistrza języka polskiego przystąpiło sześć drużyn z trzech Ośrodków: Firleja, Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą polonistyczną i znajomością legend polskich. Mistrzem dzisiejszego konkursu okazała się drużyna z Tomaszowa Lubelskiego, która otrzymała nagrodę za zajęcie I miejsca. II miejsce zajęła drużyna z Firleja a III uczniowie z naszej szkoły (Izabela Pawelec, Dawid Bajerczak, Kacper Maziarz). Pozostałe drużyny zajęły ex aequo IV miejsce. Po ogłoszeniu wyników zmagań zostały wręczone dyplomy i nagrody oraz upominki dla każdego uczestnika.

     Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i umiejętności polonistycznych. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w poznawaniu piękna polskiego języka i polskiej literatury.


Przygoda z BAŚNIĄ

        Drugi dzień „Tygodnia z książką” rozpoczął się od konkursu z zakresu wiedzy o baśniach. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiło 12 uczniów z klasy podstawowej, gimnazjum i PDP. Wychowankowie rozwiązywali test, odgadywali zagadki, układali rozsypanki wyrazowe i malowali postacie z baśni Braci Grimm. Druga grupę stanowili uczniowie klasy podstawowej, gimnazjum i ZSZ, którzy to mieli za zadanie rozwiązać test z zakresu znajomości baśni Hansa Christiana Andersena. Wszyscy uczniowie popisali się wiedzą i szerokim opanowaniem materiału.

Wśród tak wielu uczniów i wspaniałych wyników w grupie pierwszej na podium stanęli:
Jolanta Odrzywolska i Jarosław Milewicz – I miejsce
Anna Spryszak i Michał Wawrzynowicz – II miejsce
Weronika Staruch i Anna Pietrycka – III miejsce.

 W drugiej grupie po wielu zaciętych zmaganiach miejsca zajęli:
Gabriela Gąsior – I miejsce
Diana Pawelec – II miejsce
Patryk Gąsior  - III miejsce.

 Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy wiedzy i odwagi . Zapraszamy również do uczestnictwa w kolejnych dniach z książką.

 

"Tydzień z książką"

      Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki przypadającego na 23.04.2015r. nasza szkoła organizuje całotygodniową imprezę, złożoną z powiązanych ze sobą zadań, konkursów i działań pod jednym hasłem „Tydzień z książką”.

Naszym celem jest promowanie czytelnictwa wśród uczniów, wdrażanie do systematycznego korzystania z książek, rozwijanie umiejętności i sprawności językowych, wspomaganie rozwoju emocjonalnego, budowanie poczucia własnej wartości.

Pierwszego dnia - 20.04.2015r. odbył się konkurs "Głośnego Czytania", który został przeprowadzony w dwóch grupach. W pierwszej grupie wystąpili uczniowi klasy II-III PL, V-VI PU, I GU, II GU i III GU i klasy PDP. Drugą grupę reprezentowali uczniowie z klasy IV - vI PL, I-II GL, IK, IIKM i IIIK.

Uczniowie grupy pierwszej zaprezentowali umiejętności głośnego czytania wierszy klasyków polskiej literatury dziecięcej – J.Tuwima i J.Brzechwy a grupa druga bajki I.Krasickiego oraz fragmenty "Legend polskich".

Po wystąpieniach wszystkich uczniów nastąpiły obrady komisji konkursowej, która przyznała następujące miejsca:

  • grupa pierwsza: I miejsce - Michał Wawrzynowicz

    II miejsce - Paweł Hojda

    III miejsce - Elwira Odrzywolska

  • grupa druga: I miejsce - Robert Kucharski

          II miejsce – Barbara Barczuk

          III miejsce – Izabela Pawelec

Gratulujemy oczywiście wszystkim uczestnikom konkursu, ponieważ wykazali się pomysłowością w interpretacji czytanego tekstu i myślimy, że spotkamy się za rok, ponieważ konkurs "Głośnego Czytania" cieszył się dużym zainteresowaniem.

Rozstrzygnięcie III edycji Powiatowego Konkursu Plastycznego "CZTERY PORY ROKU – HRUBIESZÓW WIOSNĄ"

 

W dniu  31 marca 2015 r.  odbyło się uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień i podziękowań  za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym "CZTERY PORY ROKU - HRUBIESZÓW WIOSNĄ." Celem naszego konkursu było m.in. promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych miasta Hrubieszowa, rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym wśród dzieci i młodzieży z powiatu hrubieszowskiego, propagowanie twórczości plastycznej.

 

Ogółem wpłynęło  67 prac plastycznych. Ocenie podlegała – przede wszystkim samodzielność wykonania prac, pomysłowość  ujęcia tematu,  technika i estetyka.

 

Zgodnie z regulaminem podajemy nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych.

 

KATEGORIA I - PRZEDSZKOLA

Nagrody

 - NINA ŚWIST – Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" op. Maria Borkowska 

- NINA PODSKARBI - Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" op. Maria Borkowska 

- NATALIA BAŁBUSTYN - Miejskie Przedszkole nr 1 im. "Małego Księcia" op.Urszula Wnorowska

 

Wyróżnienia 

- EMILIA WAC - Miejskie Przedszkole nr 1 im.  "Małego Księcia" p.Urszula Wnorowska 

 - ANASTAZJA GUMIELA - Miejskie Przedszkole nr 3 op. Małgorzata Pasieka

  

KATEGORIA II - SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I - III  

Nagrody 

 - EMILIA JAROSZ - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach op. Aneta Kędzierawska 

- WERONIKA MAZUREK - Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach op. Aneta Kędzierawska 


Wyróżnienia

 - KACPER KOT - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowieop. Justyna Grochecka 

 - ALEKSANDRA OMELCZUK – Publiczna Szkoła Podstawowa w Malicach op. Aneta Kędzierawska 

 - KLAUDIA STUDZIŃSKA - Szkoła Podstawowa  nr 3 w Hrubieszowie op. Ewa Janicka

 

KATEGORIA III-  SZKOŁA PODSTAWOWA KL.IV-VI  

 Wyróżnienia 

 - PATRYK GĄSIOR - Powiatowy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Hrubieszowie op. Dorota Białonoga

 

KATEGORIA VI -  INNE PLACÓWKI 

Nagrody 

 - NATASZA DĄBEK - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

 - WIKTORIA IWAN - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

 - JULIA ŁOBOCKA - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

- WIKTORIA LISEK - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

 - DAMIAN SKIBA - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut

 

Wyróżnienia 

 - PATRYK MARUT - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

- WERONIKA WYSOCKA - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

 - MILENA TURZYŃSKA - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

 - ZUZIA WOLANIN - Hrubieszowski Dom Kultury op. Andrzej Marut 

           

Gratulujemy !  
Zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej.

pp.jpg [300x169]


Znam przepisy ruchu drogowego

     
     W ramach zadania Bezpieczna droga do szkoły - realizacja zadania Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", w dniu 30 marca 2015 r w naszym Ośrodku odbył się konkurs, pod nazwą  „Znam przepisy ruchu drogowego”. Konkurs adresowany był do uczniów szkoły podstawowej -  klas IV-VI, gimnazjum  - klas I/II, III i klas zawodowych IKM, II/IIIKM, IIIK.
        Z poszczególnych klas wybrano 2 - osobowe zespoły, które reprezentowały klasę na forum szkoły. Drużyny zmagały się m.in. w znajomości znaków drogowych, znajomości podstawowych pojęć i przepisów ruchu drogowego. Oceniali zachowanie uczestników ruchu drogowego i wyjaśniali czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, jak również rozwiązywali krzyżówki.

Zwycięzcami zostali :

I miejsce - Izabela Pawelec i Jarosław Pochylczuk z klasy I/II Gimnazjum
II miejsce - Agnieszka Opszyńska i Daniel Głuch z klasy IKM Zasadnicza Szkoła Zawodowa
III miejsce - Norbert Dragan i Mateusz Steciuk z klasy II/III KM Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

 p1270572.jpg [300x225]


„Zabawnie, mądrze, niezwykle, czyli o bajkach Ignacego Krasickiego” – IV Konkurs Polonistyczny w Krasnymstawie

    
      25 marca 20145r. uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w Konkursie Polonistycznym w Krasnymstawie. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Zabawnie, mądrze, niezwykle, czyli o bajkach Ignacego Krasickiego”.

    Zadaniem uczestników konkursu było zapoznanie się z twórczością Ignacego Krasickiego oraz treścią wskazanych przez organizatora bajek. W konkursie rywalizowało sześć trzyosobowych drużyn. Byli to uczniowie zarówno ze szkół podstawowych jak i gimnazjum. Z Hrubieszowa oddelegowano dwie grupy.  Poziom wszystkich drużyn był bardzo wyrównany, konkurencje rozbudziły ciekawość i zdrową rywalizację uczniów.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, ponieważ jedna z naszych drużyn zajęła I miejsce zaś druga III.
I miejsce zajęły ex aequo trzy drużyny, a mianowicie ekipa z naszego Ośrodka w składzie Izabela Pawelec, Żaneta Rot i Barbara Barczuk oraz dwie drużyny z Tomaszowa Lubelskiego.
II miejsce zajęli uczniowie z Krasnegostawu,
III ex aequo drużyna gospodarzy i druga grupa z Hrubieszowa - Jarosław Pochylczuk, Dawid Bajerczak, Kacper Butrym.

Uczniowie wykazali się gruntowną wiedzą i znajomością bajek Ignacego Krasickiego. Laureaci otrzymali dyplomy i upominki. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy i umiejętności polonistycznych i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w poznawaniu piękna polskiego języka i polskiej literatury.

p1270411.jpg [300x225]

 

Konkurs plastyczny i literacki "Sposoby na ciekawy i zdrowy wypoczynek"

 

Chcesz kolego być dziś zdrowy -
Stawiaj na wypoczynek sportowy!!!
                                  Jarosław Pochylczuk kl. II Gimnazjum

 

        „Sposoby na zdrowy wypoczynek” pod takim właśnie hasłem odbył się w naszej placówce konkurs plastyczny i konkurs literacki w ramach realizowanego zadania "Żyję zdrowo - kolorowo". Wszyscy uczniowie biorący w nim udział wykazali się ogromną wiedzą i erudycją. Prace plastyczne zostały różnymi technikami zaskakiwały pomysłowością, odkrywając przy tym szereg dotychczas nie znanych talentów. Również dobrze zaprezentowały się dzieła literackie, były: bajki, opowiadania i wiersze. Wśród wielu uczniów, zostali nagrodzeni najlepsi:

Konkurs plastyczny:

I miejsce - Adrian Kusy
II miejsce -  Krzysztof Jędrzejewski
III miejsce - Weronika Staruch
III miejsce - Barbara Barczuk

 Konkurs literacki:

I miejsce - Jarosław Pochylczuk
II miejsce -  Diana Pawelec
III miejsce - Kacper Butrym
III miejsce - Joanna Chęcińska

  Wszystkim wychowankom serdecznie dziękujemy za chęci i pracę włożoną w wykonanie wszelkich dzieł. Zapraszamy również do dalszego promowania zdrowego stylu życia.

p1270235.jpg [300x225]

 

 

VII Międzyszkolny Konkurs "Razem możemy więcej"


Dnia 18.03.2014 r. nasza trzyosobowa drużyna Szkoły Przysposabiającej do Pracy, w składzie: Jolanta Odrzywolska, Elwira Odrzywolska i Emil Szczypek uczestniczyła w VII Międzyszkolnym Konkursie dla Szkół Przysposabiających do Pracy pod hasłem „Razem możemy więcej”. Impreza była zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku.

     Celem konkursu było zaprezentowanie przez drużyny swoich umiejętności z wybranych dziedzin życia oraz zaprezentowanie współdziałania w grupie. W tym roku w konkurencjach zmagało się sześć drużyn reprezentujących: SOSW Hrubieszów, SOSW Zamość, SOSW Kębło, SOSW Włodawa, SOSW Lublin, SOSW Dorohusk. 

Cała impreza przebiegała w miłej i przyjacielskiej atmosferze.  Mimo wyrównanej konkurencji nasi uczniowie zajęli III miejsce. Uwieńczeniem konkursu było wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań oraz degustacja przygotowanych wcześniej ciasteczek drożdżowych i kolorowej sałatki z kuskusem.

 

dsc00465.jpg [300x225]

 

Konkurs "Mistrz języka rosyjskiego"

      Już po raz drugi w naszej placówce odbył się konkurs z języka rosyjskiego „Mistrz języka rosyjskiego”.  Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: początkującą, która liczyła 6 osób i zawansowaną z 10 uczestnikami.

Młodzież nie tylko mogła wykazać się swoją wiedzą, ale również poczuć ducha rywalizacji .

      I tak w grupie młodszej:
I miejsce zajęła Barbara Piotrowska,
II miejsce zajęła Joanna Chęcińska,
III miejsce Robert Semeniuk.

Natomiast w grupie starszej:
I miejsce uzyskał Rafał Maszewski,
II miejsce Diana Pawelec,
III miejsce Kamil Gałuszko.

Za zajecie I, II lub III miejsca uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy konkursu dostali słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że konkurs ten będzie się cieszył coraz większą popularnością i w następnym roku będzie nas o wiele więcej .

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. 

p1260809.jpg [300x225] 

 

 

II Logopedyczny Konkurs "W starym zamkniętym zamku"

      28 stycznia 2015 roku w SOSW w Zamościu odbyło się uroczyste rozdanie nagród podsumowujące II Logopedyczny Konkurs Plastyczno-Literacki, którego głównym celem było kształtowanie świadomości językowej wśród dzieci i młodzieży. 

Ze względu na duże zainteresowanie szkół z regionu, w tym roku konkurs miał zasięg wojewódzki. Wpłynęło wiele ciekawych prac literackich, jak i plastycznych, spośród których komisja wyłoniła zwycięzców. Niezależnie od zdobytego miejsca gratulacje należą się wszystkim autorom prac.

 

Miło nam jest ogłosić, że Krzysztof Staruch uczeń kl. II zdobył I miejsce w swojej kategorii wiekowej.

p1280167.jpg [300x400]


Spotkanie profilaktyczne - Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne ferie

        We wtorek uczniowie szkoły podstawowej i młodszych klas gimnazjum spotkali się z Funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, odpowiadały na pytania, pokazywały jak należy się zachować w  sytuacjach zagrożenia. Od gości otrzymały ciekawe plakaty, kamizelki odblaskowe oraz do przekazania rodzicom „Instrukcje obsługi serca”.

            W trakcie spotkania odbyło się wręczenie nagród autorom prac plastycznych biorących udział w konkursie na temat „Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczne ferie”.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii szkoła podstawowa:

 I miejsce Anna Pietrycka klasa VI

I miejsce Krzysztof Jędrzejewski klasa IV

II miejsce Robert Semeniuk klasa VI

II miejsce Kacper Kot klasa III

III miejsce Dominika Borsuk klasa VI

III miejsce Mariusz Sławiński klasa V


wyróżnienia:

- Kacper Greniuk klasa IV

- Tomasz Radomski klasa V

- Paulina Muzyczuk klasa III

- Patryk Gąsior klasa V.

Nagrodzeni uczniowie w kategorii gimnazjum:

I miejsce Kamil Stopyra klasa I

II miejsce Łukasz Kondrat  klasa III

III miejsce Agnieszka Brylewska klasa II


wyróżnienie - Justyna Szczepańska

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

      dscn5633.jpg [300x400]                                       
 

Spotkanie profilaktyczne w ramach Rządowego Programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła"

Realizując Rządowy Program  „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w naszej szkole odbyło się spotkanie  profilaktyczne młodzieży z panią Teresą Futymą na temat „Dopalacze – dostępne jak pieczywo, niebezpieczne jak narkotyki”. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prezentacji naszego gościa.      
W działaniach wychowawczych i profilaktycznych staramy się wskazywać pozytywne aspekty zdrowego stylu życia, zachęcamy do wybierania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz dokonywania właściwych wyborów życiowych. Wiemy również jak ważne są dla naszych uczniów spotkania z wykwalifikowaną kadrą medyczną, szczególnie gdy są to autorytety w danej dziedzinie. Serdecznie dziękujemy pani Teresie Futyma za ciekawe zaprezentowanie tak nurtującego tematu.

W czasie spotkania odbyło się również wręczenie nagród autorom prac literackich oraz plastycznych na temat „Bezpieczna droga do szkoły. Bezpieczne ferie”.


Nagrodzeni uczniowie w konkursie literackim:

I miejsce Robert Semeniuk klasa VI SP

II miejsce Diana Pawelec klasa I ZSZ

III miejsce Anita Rot klasa III G


Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym:

I miejsce Bartłomiej Maziarz klasa III G

II miejsce Gabriela Gąsior klasa II G

III miejsce Rafał Maszewski klasa III ZSZ

Nagrodzeni uczniowie w konkursie plastycznym:

I miejsce Anna Pieczkowska klasa III PdP

II miejsce Katarzyna Radkiewicz klasa I PdP

III miejsce Anna Białonoga klasa III PdP

Wyróżnienie – Rafał Czupryński.


Gratulujemy i życzymy dalszych twórczych sukcesów!

                             dscn5623.jpg [300x225]


 

Rozstrzygnięcie III edycji szkolnego konkursu plastycznego ,,Kartka bożonarodzeniowa”

 

        W dniu 15.01.2015 r. odbyło się wręczenie nagród w III edycji szkolnego konkursu  "Kartka bożonarodzeniowa". Powołana komisja obradowała w dniu 8.01.2015 roku i oceniła 32 prace, które wpłynęły.

 

Komisja konkursowa przyznała  nagrody w oparciu o opracowane kryteria oceny prac:

 - zgodność z regulaminem,

 - symbolika bożonarodzeniowa,

 - pomysłowość,

 - walory artystyczne.
 

Nagrody:

  I Kategoria - Przedszkole

 WIKTOR STANKIEWICZ
MICHAŁ MARCOLA
WOJCIECH KUSY

  II Kategoria –Szkoła Podstawowa

 BARBARA B ARCZUK
PAWEŁ STARUCH
ANNA PIETRYCKA

III Kategoria- Gimnazjum

 AGNIESZKA BRYLEWSKA
ŁUKASZ KONDRAT
MARTA SŁOTWIŃSKA

 IV Kategoria – Inne

 JUSTYNA BUCIOR
ANASTAZJA NOWICKA  


Rozstrzygnięcie konkursu "W grudniowy dzień"

 

W piątek 9 stycznia 2015 roku nastąpiło wręczenie nagród z dorocznego konkursu plastycznego "W grudniowy dzień", którego organizatorem był Hrubieszowski Dom Kultury.

    Pragniemy poinformować, że wśród 262 prac nadesłanych do organizatora, dwójka naszych wychowanków otrzymała nagrodę. Wśród zwycięzców znalazł się:
- Adam Martyniuk - uczestnik wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
- Paweł Staruch- uczeń klasy V szkoły podstawowej.

Zwycięzcy otrzymali wielkie pluszowe misie oraz dyplomy. Serdecznie GRATULUJEMY.

       p1250905.jpg [300x400]

 

I Przegląd Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej "Święta po góralsku"

     "Święta po góralsku" - pod takim hasłem 10 grudnia w Zamojskim Domu Kultury odbył się Przegląd Twórczości Jasełkowej i Kolędniczej organizowany przez Zamojskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów, w tym nasz zespół wokalny "Tacy sami". Specjalnie na tę okazję uczniowie zmierzyli się z gwarą góralską. Okazuje się, że wypowiadanie takich słów jak "bioły, jedyn, zagrojcies" itp. wcale nie jest łatwe, gdy na co dzień mówi się "biały, jeden, zagrajcie".
      Na szczęście uczniowie dzielnie wywiązali się z powierzonego zadania i sami rodowici górale doskonale rozumieli o czym śpiewamy.

      Uczestnicy przeglądu mogli natomiast wysłuchać góralskich śpiewów w wykonaniu góralskiego  zespołu "ROBCUSIE" i "ROBCANIE" i obejrzeć wspaniale góralskie tańce ludowe.

 

Powiatowy Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową - 2014

 

W dniu 17 grudnia 2014 r. w sali Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Powiatowego Konkursu  Plastycznego na Kartkę Bożonarodzeniową oraz wręczenie nagród.

Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych, propagowanie twórczości plastycznej oraz poznawanie różnych technik plastycznych.


W dniu 11 grudnia br. organizatorzy konkursu powołali komisję, która przeliczyła i podzieliła prace zgodnie z ustalonymi przedziałami wiekowymi oraz ustaliła zasady oceniania prac. Na konkurs wpłynęło 710 prac, przy udziale 672 uczniów.

Miło jest nam ogłosić, że wsród tak ogromnej liczby uczestników, na czołowych miejscach znaleźli się również nasi uczniowie:


- w przedziale z klas I-III szkół podstawowych 
wyróżnienie otrzymał - Kacper Piotrowski.


- w przedziale gimnazja:
I nagrodę otrzymał  -  Adrian Kusy,
II nagroda  przypadła dla Łukasza Kondrata,

zaś wyróżnienie  otrzymała Agata Kusy.

Gratulujemy

              img_3116.jpg [300x200]

Konkurs plastyczny - Portret św. Mikołaja.

Grudzień to czas, w którym przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Dla najmłodszych równie ważny jest czas oczekiwania na przyjście Świętego Mikołaja. W związku z tym Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie zorganizowało po raz pierwszy, w tym roku konkurs plastyczny - Portret św. Mikołaja.

Konkurs był adresowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dlatego też nasz wychowanek wczesnego mwspomagania rozwoju dziecka - Adaś Martyniuk otrzymał wyróżnienie. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom za piękne chwile, które spędziliśmy w asyście Świętego Mikołaja.

 

Konkurs BHP - "Poznaj swoje prawa w pracy"

W dniu 28 listopada 2014 roku na terenie naszej placówki został zorganizowany na etapie szkolnym Konkurs BHP – „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs został przeprowadzony przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy dla szkół ponadgimnazjaknych.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w zakresie prawa pracy i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uświadomienie osobom, które dopiero wejdą na rynek pracy.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku kucharz.

Test konkursowy obejmował 25 pytań, na które należało odpowiedzieć w ciągu 30 minut.

I miejsce zajęła – Anastazja Nowicka

II miejsce – Anna Baraniecka

III miejsce – Kamil Gałuszko.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i dyplomy.
      Miło jest nam oznajmić, że do etapu regionalnego, który zostanie zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie zakwalifikowały się: Anastazja Nowicka i Anna Baraniecka.

                        dscn4705.jpg [300x225]

XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski - Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń

W dniu 27 listopada 2014r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego we Włodawie odbył się XIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski, który został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs „Poezja dziecięcej radości i młodzieńczych marzeń” pod nazwą „Jesienny deszcz w wierszach Leopolda Staffa” miał na celu popularyzację twórczości Leopolda Staffa oraz stworzono warunki do prezentowania tekstu literackiego, przedstawienia własnej interpretacji, wyrażania uczuć oraz przełamywania barier.


Ośrodek w Hrubieszowie reprezentowała czwórka naszych uczniów:

- Barbara Barczuk, która zajęła I miejsce,

- Patryk Gąsior, który otrzymał wyróżnienie,

- Barbara Piotrowska,

- Rafał Maszewski.

Wszystkim składamy gratulacje.

                 sam_0744.jpg [300x400]

Rozstrzygnięcie konkursu "Jesień w moich oczach"

 

W Hrubieszowskim Domu Kultury – 29 października 2014 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Jesień w moich oczach”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz uczennica Gimnazjum oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Mamy Siebie” zostali nagrodzeni za wykonanie przepięknych i pomysłowych prac plastycznych.

Prace naszych wychowanków zachwyciły jury konkursu swoją formą i kolorystyką.

Nagrodzone osoby to:

 - Weronika Staruch

- Krystian Kańkowski

- Anna Białonoga

- Szymon Jureczko

- Agnieszka Brylewska

oraz

- Samanta Otręba

- Adam Martyniuk.

        dscn3628.jpg [300x225]

 

Rozstrzygnięcie konkursu " Świat w pasach"

 W dniu 26 września 2014 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury w Hrubieszowie, rozstrzygnięty został konkurs ,,Świat w pasach’’ którego celem jest powrót do tradycji tworzenia pasiaków. Nasi uczniowie w kategorii - Szkoły Ponadgimnazjalne zdobyli  nagrody,  zajęli czołowe miejsca;           

I - Małgorzata Cioch,

II - Mateusz Polny,

III - Rafał Czupryński

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

                  ca.jpg [300x400]