Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Realizowane projekty


 

indeksum.jpg [300x300]Kompleksowe działania profilaktyczne -
"Wolność. Radość. Aktywność!"

 

       W ramach wymienionego zadania w Ośrodku będą zorganizowane zajęcia w dwóch grupach wiekowych, które będą miały na celu - wzbudzanie emocji wywierających korzystny wpływ na zaspakajanie potrzeby samorealizacji dziecka oraz przejawiane przez niego formy aktywności:


 I grupa DZIECI

  • 4 godzinne zajęcia sportowe: gry i zabawy z piłką, rozgrywki w unihokeja na sali gimnastycznej oraz zabawa w sali zabaw. 
  • 1 dniowa wycieczka do Wioski Gotów w Masłomęczu gdzie odbędą się warsztaty plastyczne, pokaz strojów i walk Gotów oraz ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek, słodkim poczęstunkiem i bezpłatną loterią fantową – „Każdy los szczęścia trzos”.
  • spotkanie z bajką terapeutyczną Cukierki przygotowane na podstawie programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie To zajęcia, w których dorosły podejmuje rozmowę z dzieckiem na temat zagrożeń związanych z substancjami zabierającymi wolność. Scenariusz zajęć powstał w oparciu o bajkę pod tym samym tytułem autorstwa Agnieszki Grzelak. Ta forma pracy uwzględnia prawidłowości rozwojowe dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W czasie spotkania wskazane zostają sposoby wzmacniania czynników chroniących jak więź z bliskimi dorosłymi i nawiązywanie relacji z rówieśnikami. Połączenie bajki z aktywną pracą dzieci daje możliwości szukania dróg rozwiązań, które mogą doskonalić w następnych latach rozwoju. 

  II grupa MŁODZIEŻ

  • 3 godzinne rozgrywki sportowe w tenis ziemny, piłkę siatkową o puchary ufundowane przez Gminę Miejską Hrubieszów.
  • 4 spotkania taneczne z ZUMBĄ.
  • wycieczka rowerowa oraz rajd pieszy za miasto zakończona piknikiem z pieczeniem kiełbasek i słodkim poczęstunkiem na „Wyspie” w Teptiukowie.
  • 2 godzinny Trening radzenia sobie ze stresem „Tylko spokojnie”, realizowany w dwóch grupach. Warsztaty zakładają naukę radzenia sobie ze stresem, wzmocnienie poczucia własnej wartości, wzmocnienie wsparcia społecznego oraz przekazanie inf. nt. zdrowego stylu życia, co pośrednio ma przyczynić się do zwiększenia świadomości własnych zachowań i poprzez nabycie nowych umiejętności zmniejszy ryzyko występowania zaburzeń psychicznych.

 Model radzenia sobie ze stresem oraz organizacji czasu wolnego oparty jest o założenia teoretyczne psychologii poznawczo – behawioralnej i pozwala uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności, jak i wyposaża ich w narzędzia, które będą mogli wykorzystywać w przyszłości. Warsztaty zawierają również elementy zajęć socjoterapeutycznych ukierunkowanych na wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie wsparcia społecznego i rozwijanie empatii.

  • Miting Profilaktyczny NOE przygotowany na podstawie programu profilaktycznego rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie

Miting składa się z trzech części:

Część I – PRAWDA – ma na celu uświadomić młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania z innych substancji psychoaktywnych, informuje o szczegółach i skutkach uzależnienia.

Część II – MIŁOŚĆ – akcentuje wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi.

Część III – WOLNOŚĆ – rozwija umiejętność odmawiania, asertywności, zachęca do postawy abstynenckiej i podejmowania osobistych postanowień.

 dsc_0600.jpg [300x200]p1280566.jpg [300x225]indeks.jpg [300x96]

 

 

 

 

 

 

Wiele potrafię - VI Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
 - "Jest taki dzień"

 

9 grudnia do naszego ośrodka przybyli WSPANIALI, NIEPOWTARZALNI ARTYŚCI - uczestnicy VI PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Wiele potrafię”.  Tegoroczny przegląd odbył się pod hasłem JEST TAKI DZIEŃ, a zorganizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie”

     Swoją artystyczną wizję najpiękniejszego dnia w roku zaprezentowali uczniowie z: SOSW w Dorohusku, SOSW w Zamościu (dwie drużyny), SOSW w Tomaszowie Lubelskim (dwie drużyny), SOSW w Kęble, SOSW we Włodawie, SOSW w Radzyniu Podlaskim, SOSW w Krasnystawie, SOSW w Hrubieszowie. Wszystkie występy bardzo wysoko oceniło Jury przyznając tylko I miejsca.

     Nieoczekiwanie nasz przegląd odwiedził prawdziwy Święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów. W naszym ośrodku „był taki dzień”, w którym wszystkich ogarnęła radość, urok, magia, wyjątkowość zbliżających się świąt.

Przegląd służy realizacji celu jakim jest oddziaływanie na różnorodne sfery aktywności młodego człowieka i skierowany jest do uczniów Szkół Przysposabiających do Pracy, Gimnazjów oraz uczestników WTZ z terenu województwa lubelskiego.


      Realizacja powyższego zadania możliwa jest dzięki uzyskanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.  Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie ze środków PFRON.

Szczególne podziękowania składamy dla wyjątkowego człowieka, naszego nowego przyjaciela pana Marka Troszczyńskiego.

 dsc_0144.jpg [300x200]  dsc_0163.jpg [300x200]

 

 dsc_0329.jpg [300x200]

 


kuratorium.jpg [224x194]


 

 

 

 

 

 

ZDĄŻYĆ PRZED PRZEMOCĄ

 

       Czwartek w naszym ośrodku był dniem wyjątkowym z powodu realizacji projektu finansowanego przez  Kuratorium Oświaty w Lublinie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, a dotyczącego wzmocnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych w województwie lubelskim pod hasłem ZDĄŻYĆ PRZED POMOCĄ.

        Spotkanie  Pani dr Małgorzaty Sitarczyk z młodzieżą rozpoczęło cykl szkoleń na temat przemocy i agresji. Uczniowie uczestniczyli w treningu umiejętności kontrolowania negatywnych emocji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, dowiedzieli się jak należy zachować się w obliczu zagrożenia oraz jakie są konsekwencje dla sprawców przemocy.

 Następnymi uczestnikami szkolenia byli rodzice naszych uczniów. Mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania u dzieci, wyposażeni zostali w umiejętności pozwalające na świadome stosowanie metod wychowawczych wobec dzieci z zaburzeniami zachowania. Rodzice skorzystali również z konsultacji indywidualnych.

 Kolejna grupa objętą projektem byli nauczyciele i wychowawcy, którym pani Małgorzata dostarczyła wiedzy prawnej, psychologicznej i pedagogicznej z zakresu standardów postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, w których wychowankowie przejawiają agresję i przemoc w różnych relacjach społecznych.

        Serdecznie dziękujemy pani dr Małgorzacie Sitarczyk za dzień spędzony z nami. Jesteśmy pewni, że podejmując takie działania zdążymy przed przemocą tworząc codziennie w naszej placówce, przyjazną i bezpieczną atmosferę.


dsc_0773.jpg [300x200]
dsc_0786.jpg [300x200]

dsc_0791.jpg [300x200]


 

indeks.jpg [300x96]

 

Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie.
Ja człowiek – kobieta, mężczyzna.


 

     W dniach 27- 30 października 2014 r. odbyła się realizacja projektu pt. „Bądź odpowiedzialny – wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Ja człowiek – kobieta, mężczyzna”, finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

      Warsztaty prowadzone były przez panią dr Izabelę Fornalik, a skierowane do uczniów gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej do pracy. Przez cztery dni młodzież w trzech grupach miała okazję uzyskać wiedzę na tematy związane z ludzką seksualnością, z problemami okresu dojrzewania, higieną, zakochaniem, relacjami męsko – damskimi i planowaniem założenia rodziny oraz odpowiedzialnością za powołanie nowego życia.
Młodzież z zainteresowaniem i dużą aktywnością uczestniczyła w warsztatach.


dsc_0173.jpg [300x200]   dsc_0181.jpg [300x200]

dsc_0244.jpg [300x200]


 swiss1.jpg [364x138]

 

Zajęcia kulinarne "Regionalne smaki" -

wspólne z Kołem Gospodyń w Jankach

 

     Uczestnicy zajęć kulinarnych organizowanych w ramach  projektu „Integracyjne Folkowisko – cykl zajęć aktywizujących mieszkańców Gotanii oparty na źródłach kulturowych” uczestniczyli w dniu 26 września 2014r. w warsztatach kulinarnych razem z Kołem Gospodyń w Jankach.

Beneficjenci mieli możliwość u źródła zaczerpnąć wiedzę, wspólnie z prowadzącymi przygotować potrawy kuchni kresowej. Nasi uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu kucharz, mogli poznać tradycje regionu, tajniki kuchni staropolskiej i sekretów sztuki kulinarnej naszych przodków z regionu Gotanii. Uwieńczeniem wspaniałych zajęć była możliwość zwiedzenia Muzeum Wsi w Jankach. 

 W imieniu uczniów i opiekuna zajęć, dziękujemy Paniom za tak miłe przyjęcie oraz życzymy wielu sukcesów w realizacji zamierzonych celów oraz dalszej kontynuacji propagowania kultury regionu. 

Pragniemy przedstawić kilka zdjęć w ramach zajęć organizowanych w projekcie „Integracyjne Folkowisko – cykl zajęć aktywizujących mieszkańców Gotanii oparty na źródłach kulturowych”.

Nasz projekt rozpoczął się 18 lipca 2014 roku i trwać będzie do 17 kwietnia 2015 roku. 


 

"Integracyjne Folkowisko" - realizacja projektu

 

      Zapraszamy  do udziału w projekcie pt:„Integracyjne Folkowisko – cykl zajęć aktywizujących mieszkańców Gotanii oparty na źródłach kulturowych”. Projekt rozpoczął się 18 lipca 2014 roku i trwać będzie do 17 kwietnia 2015 roku. 
Celem głównym projektu jest: aktywizacja  i integracja społeczności terenu Gotanii poprzez zajęcia garncarskie - „Magia Gliny”, teatralne – „Gawęda – baśniowy świat Gotanii”, taneczne – „ Raz na ludowo”, kulinarne - „Regionalne smaki” i muzyczne – „Muzyka na ludowo”. Zajęcia będą odbywać się w terminie od 15  września 2014r. do 30 marca 2015r. i kierowane są do dzieci od 11 roku życia, młodzieży i dorosłych, w ilości 49 osób.

          W ramach projektu będą także organizowane wyjazdy na ciekawe warsztaty, prezentacje oraz wydarzenia kulturalne  takie jak: wyjazdy do Muzeum Wsi Lubelskiej, do Masłomęcza, udział w koncercie  Zespołu Pieśni i Tańca Roztocze w Tomaszowie Lubelskim, warsztaty kulinarne z zaprzyjaźnionymi  Kołami Gospodyń Wiejskich i warsztaty teatralne z aktorką Państwowego Teatru Edukacji z Wrocławia. Planowane są wystawy prac  i wyrobów uczestników, przedstawienia teatralne z udziałem beneficjentów połączone z występem tanecznym i koncertem muzycznym. Zadanie skierowane jest do mieszkańców gminy Mircze, Werbkowice, Dołhobyczów, Uchanie, Trzeszczany, Tyszowce, Hrubieszów, Komarów – Osada, Tomaszów Lubelski.

          Projekt pod nazwą „Integracyjne Folkowisko” przeprowadzany jest w ramach  projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „MAMY SIEBIE” w Hrubieszowie.  Całkowita kwota dotacji/dofinansowania wynosi 49 751.00PLN(czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych00/100), w przeliczeniu na CHF po kursie kupna NBP z dnia otwarcia naboru wniosków 14 832,44 CHF ( czternaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa franki 44/100 CHF), co stanowi nie więcej  niż 89% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.


 gotania1.jpg [139x160]

Zajęcia w ramach projektu "Integracyjne Folkowisko"