Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Działalność Bursy

Działalność Bursy Międzyszkolnej

 

MŁODZIEŻOWA RADA BURSY

 

Celem głównym Młodzieżowej Rady Bursy:

 • rozwój samorządności bursowej zgodnie z demokratycznymi zasadami współżycia społwecznego,
 • stworzenie warunków aktywnosci społecznej,
 • intergracja młodziezy bursy i kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • kultywowanie i wzbogacanie tradycji bursy zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego i Programu Rozwoju Bursy.

Samorząd działa od września zrzeszając wychowanków, którzy chcą realizować zainteresowania w sferze samorządności, współpracy, aktywności i zaangażowania na rzecz Bursy. Działalność swoją samorząd opiera na Planie pracy opiekuńczo - wychowawczym oraz na Planach pracy poszczególnych sekcji oraz opracowanego Kalendarza uroczystości i zadań Bursy na  dany rok szkolny oraz plan pracy Młodzieżowej Rady Bursy. Członkowie Samorządu starają się integrować społeczność Bursy do wspólnego organizowania uroczystości na terenie placówki.

Regulamin Młodzieżowej Rady Bursy >>>zobacz>>>

 

SAMORZĄD BURSY MIĘDZYSZKOLNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Przewodniczący: KINGA SIEDLECKA

Zastępca przewodniczącego: MAŁGORZATA PARTYKA

Sekretarz: KATARZYNA ŻARSKA

Sklarbnik: WIKTORIA RYBCZYŃSKA


Opiekun Samorządu: Ewa Puszek - Nowak

 

 

 

Bursowy Klub Wolontariatu

 

Głównym celem działalności Klubu Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży altruistycznych i prospołecznych postaw. działalność polega na współpracy z palcówkami charytatywnymi oraz stowarzyszeniami wspierając ich pracę poprzez udział w akcjach i innych pracach na rzecz placówki i środowiska lokalnego.

Opiekun Klubu Wolontariatu: Ewa Puszek - Nowak

 

pict1164.jpg [300x225]>>>kliknij tutaj>>>

 

 

 

Sekcja rekreacyjno - sportowa

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: BEATA KAMIŃSKA

CZŁONKOWIE:

-BEATA KAMIŃSKA

- SYLWETER CIOCH

- KAROLINA KAMIŃSKA

Celem sekcji rekreacyjno - sportowej jest:

 • preferowanie zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie aktywności fizycznej młodzieży,
 • doskonalenie umiejetności sportowych,
 • przygotowanie do współzawodnictwa sportowego,
 • popularyzacja gier zespołowych i dyscyplin indywidualnych,
 • zachęcanie do wartościowego spędzania czasu wolnego.

Opiekun:ELŻBIETA SZPAKOWSKA

 

sport.jpg [300x225]                sport1.jpg [300x225]

 >>>kliknij tutaj>>>

 

 

 

Sekcja kulturalno - oświatowa i plastyczna

 

Celem głównym sekcji kulturalno - oświatowej i plastycznej jest:

 • przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • udział młodzieży w przedstawieniach, montażach słowno - muzycznych z okazji świąt, rocznic i innych okoliczności,
 • przygotowanie przez młodzież odpowiedniej scenografii, dekoracji i oprawy muzycznej,
 • rozwijanie własnych inwencji twórczych,
 • rozwijanie zdolności i talentów artystycznych.

Opiekun: Ewa Puszek - Nowak, Maria Hukowska - Najko

 teatr.jpg [300x225]>>>kliknij tutaj>>>

 

Biblioteka

 

Biblioteka działająca w Bursie obsługuje młodzież, wychowawców i pracowników Bursy.

Główne cele biblioteki to:

 • wskazywanie wartościowych i efektywnych form spedzania wolnego czasu,
 • kształtowanie zainteresowań czytelniczych młodzieży,
 • zaspokajanie potrzeb młodzieży związanych z realizacją Programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i Programu Wychowawczego Bursy,
 • wspieranie procesu kształcenia i rozwoju młodzieży.

Opiekun: Ewa Puszek - Nowak

 

 bibliotek.jpg [300x225]>>>kliknij tutaj>>>

 

 

 Pracownia komputerowa

 

W Bursie Międzyszkolnej funkcjonuje paracownia komputerowa z dostępem do internetu. >>>kliknij>>>