Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Olimpiady Specjalne

opimpiady_specjalne.jpg [300x143]


Olimpiady   Specjalne Polska to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną

 


Cel Olimpiad Specjalnych

Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Naszym równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.
 
 

 
Misja Olimpiad Specjalnych
 
Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie całorocznego cyklu treningów i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach olimpijskich dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Sport wpływa pozytywnie na rozwój sprawności fizycznej, daje sposobność demonstrowania odwagi, doświadczania radości i dumy z własnych osiągnięć, pokazywania swych talentów i umiejętności, daje szansę na nowe przyjaźnie oraz możliwość pełniejszego włączenia się w osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczności lokalnej.
 

 
Filozofia Olimpiad Specjalnych
 
Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych,  jeśli  to niezbędne,  do ich potrzeb i możliwości.
 
 


Motto

Mottem każdego olimpijczyka specjalnego są  słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane w trakcie ceremonii otwarcia zawodów sportowych: 


„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku.”
 

 

Folder informacyjny Olimpiad Specjalnych  >>>kliknij link>>>


hrub_olimp.jpg [300x200]

Turniej Olimpiad Specjalnych także u nas !!!