Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Opieka medyczna


OPIEKA MEDYCZNA


     Doraźną pomoc medyczną oraz pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach w dscn3851.jpg [300x225]naszej placówce zabezpiecza pielęgniarka szkolna, która służy pomocą rodzicom i opiekunom dzieci od poniedziałku do piątku.

 

Pielęgniarka szkolna czuwa nad zdrowiem i rozwojem ucznia poprzez diagnostykę, pielęgnację, opiekę, profilaktykę zaburzeń, pomoc w chorobie i niepełnosprawności.

 

Ponadto w gabinecie pielęgniarki szkolnej wykonywane są:

  • badania przesiewowe uczniów;
  • badania kontrolne uczniów ze stwierdzonymi wadami i zaburzeniami rozwojowymi;
  • monitorowanie wykonywania szczepień ochronnych;
  • kierowanie na badania profilaktyczne lekarskie do lekarzy rodzinnych - tzw. bilans zdrowia;

 

Dodatkowo zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami rodziców, podejmowane są działania i akcje profilaktyczne, takie jak fluoryzacja zębów.

    Praca pielęgniarki szkolnej to także współdziałanie z gronem pedagogicznym w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia, organizowania akcji i konkursów propagujących zdrowy styl życia i nawyki żywieniowe.

      Pielęgniarka szkolna współdziała z dyrekcją, ośrodkiem zdrowia oraz powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki oraz pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.


Opiekę medyczną w Ośrodku sprawuje Alina Krawczyk.

dscn3853.jpg [300x225]