Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Zespoły rewalidacyjno - wychowawcze

ZESPOŁY REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE


    W naszym Ośrodku funkcjonuje 6 zespołów rewalidacyjno – wychowawczych, do których uczęszcza łącznie siedemnaścioro wychowanków w wieku od 7 do 25 roku życia oraz jedna osoba uczęszcza na indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.       

 

 dscn3834.jpg [300x225]pa240088.jpg [300x225]

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone z wychowankami zajęcia obejmują w szczególności:

 1. Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i ich możliwości ,
 2. Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom,
 3. Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
 4. Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 5. Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, nauka rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
 7. Nauka celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności.

 

 W pracy z uczniami głęboko upośledzonymi zastosowanie znajdują następujące metody:

  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
  • Metoda Aktywności M. Ch. Knillów,
  • Metody relaksacyjne (muzykoterapia, aromaterapia, masaże ciała),
  • Elementy pedagogiki zabawy,
  • Ćwiczenia usprawniające czynności samoobsługowe,
  • Masaż twarzy wg Castillo – Moralesa,
  • Stymulacja taktylna,
  • Metody rozwijające aktywność własną,
  • Metoda Kinezjilogii Edukacyjnej Paula Dennisona,
  • Metoda „Porannego kręgu” – stymulacja polisensoryczna wg pór roku,
  • Metody alternatywne – PCS.

 pa240097.jpg [300x225]

     Nasi wychowankowie zdobywają także różnorodne doświadczenia zmysłowo – ruchowe podczas zabaw plastycznych oraz muzyczno – rytmicznych. Odpowiednie wykorzystanie tych metod w połączeniu z rehabilitacją ruchową gwarantuje prawidłowy przebieg procesu rewalidacyjno – wychowawczego. W ten sposób usprawniamy, rozwijamy i doskonalimy funkcje psychomotoryczne dzieci, ofiarując im jednocześnie radość i poczucie bycia kimś ważnym.

 

pa240098.jpg [300x225]


Osoby uczęszczające na zajęcia rewalidayjno - wychowawcze objęte są zajęciami specjalistycznymi: rehabilitacją i logopedią.