Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

 

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY


   Szkoła Przysposabiająca do Pracy przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, absolwentów gimnazjum. Nauka trwa trzy lata, okres edukacji może być wydłużony – jednak maksymalnie do ukończenia przez podopiecznych 24 roku życia.

   Edukacja polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, p1000041.jpg [300x225]wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Każdy uczeń realizuje indywidualny program edukacyjno terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i  możliwości.

  Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, nauka rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia – stosownie do indywidualnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby. Szkoła przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia.


W procesie kształcenia uczniów wyodrębnia się:

1. zajęcia edukacyjne:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • przysposobienie do pracy,

2. zajęcia rewalidacyjne;
3. zajęcia sportowe;
4. zajęcia kształtujące kreatywność, w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu

Podczas zajęć edukacyjnych z przysposobienia do pracy uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych takich jak:

Zajęcia ogrodnicze – podczas tych zajęć uczniowie w ramach pielęgnacji szkolnych terenów zieleni poznają: podstawowe narzędzia ogrodnicze. Przygotowują glebę pod uprawę. Zajmują się zagospodarowaniem klombów, odchwaszcdzaniem, i sadzonkowaniem. Wykonują czynności porządkowe wokół placówki (grabienie, odśnieżanie, zamiatanie). Poznają sposoby rozmnażania i zabiegi pielęnacyjne uprawianych i hodowanych roślin ozdobnych (doniczkowych i ogrodowych) oraz warzyw. 

zsz.jpg [300x200]

zsz1.jpg [300x200]

 

 

 

 

 

 

 

 


Zajęcia artystyczne,  uczniowie zajmują się dekorowaniem, ozdabianiem, upiększaniem i tworzeniem wyjątkowych dekoracji i przedmiotów. Podczas zajęć poznają techniki plastyczne i dekoracyjne, wykorzystują najróżniejsze materiały plastyczne i inne, które inspirują do działania. W pracowni artystycznej powstają upominki, ozdoby, kartki, laurki, pudełka, opakowania i torby na prezenty, a także dekoracje szkolne i okolicznościowe. Uczniowie uczą się trafnie podejmować decyzje, z wrażliwością i wyczuciem estetycznym dążą do uzyskania jak najlepszych efektów swojej pracy, które prezentowane są na wystawach, i bardzo często doceniane i nagradzane w konkursach plastycznych.

cam00849.jpg [300x225]

art1.jpg [300x225]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

art2.jpg [300x225]Zajęcia kulinarne, podczas których uczniowie uczą się samodzielnego przygotowania prostych posiłków, przyrządzania potraw m.in. posiłków codziennych i okolicznościowych, zup, sałatek, deserów, ciast, a także estetycznego ich podawania oraz nakrywania do stołu.  Uczą się również kulturalnego zachowania się przy stole poznają zasady savoir – vivru. Utrwalają etapy sporządzania poszczególnych potraw. Poznają sprzęt ręczny, zmechanizowany, akcesoria kuchenne oraz zasady obsługi sprzętu AGD znajdującego się w pracowni. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć szykują swoje stanowisko pracy oraz wykonują czynności porządkowych po zakończonej pracy używając odpowiednich środków myjących. Dzięki zajęciom w pracowni gastronomicznej uczniowie doskonalą sprawność manualną w zakresie małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez wykonywanie takich czynności jak: obieranie, krojenie, rozdrabnianie, mieszanie. Uczą się planowania etapów swojej pracy, a także rozplanowania czynności w czasie.  Zajęcia te mają na celu przygotowanie uczniów, aby w dorosłym życiu potrafili samodzielnie lub z niewielką pomocą prowadzić gospodarstwo domowe.

dscf1401.jpg [300x225]

dscf1478.jpg [300x225]Zajęcia krawieckie – uczniowie poznają szycie ręczne: rodzaje ściegów, drobne prace naprawcze oraz wykonują drobne przedmioty użytkowe. Uczą się szycia maszynowego. Poznają obsługę i konserwację maszyn do szycia, jak również rodzaje ściegów  i szyją przedmioty użytkow np. woreczki itp. Uczą się elementów dziewiarstwa. Przedmioty użytkowe powstają dzięki użyciu szydełka i drutów dziewiarskich.


Zajęcia tkackie - podczas zajęć z tkaniny artystycznej uczniowie poznają historię tkactwa i tradycyjne techniki tkackie. Skupia się również na współczesnych tendencjach i eksperymentach bliskich tkaninie artystycznej i użytkowej. Poznają rodzaje materiałów włókienniczych oraz w jaki sposób wyrabia się tkaniny i dzianiny. Poznają podstawowe cechy dzianiny i sploty tkaniny, w jaki sposób  zbudowane jest krosno tkackie oraz w jaki sposób wyrabia się tkaniny i dzianiny. Głównym założeniem zajęć z jest; nauka tkania podstawowymi splotami na drewnianych ramach, na których rozpinana jest osnowa z nici lnianych, oraz igłą tkacką na płótnie, a także nauka wiązań makramowych, ćwiczenie umiejętność ręcznego wiązania węzłów, tworzenia wzorów z nici, rzemyków, tasiemek, rafii i sznurka. Wymagają one skupienia i ćwiczena wyobraźni, uczą dzieci cierpliwości oraz rozwijają manualnie. Jest to dość  mozolne i pracochłonne zajęcie, ale daje w efekcie ogromną radość i relaks, a w konsekwencji satysfakcję. Zabawa włóczką, sznurkiem wyzwala kreatywność i pomysłowość.

 

cam01001.jpg [300x400]

p8211446.jpg [300x225]


Zajęcia komputerowe, mają za zadanie naukę praktycznej obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka, skaner, itp. Uczniowie poznają również multimedialne programy edukacyjne, jak również podstawowe oprogramowanie biurowe oraz to służące również do zabawy.  Uczniowie wykonują różne prace z udziałem sprzętu komputerowego. Poprzez ćwiczenia z komputerem uczniowie rozwijają swoje umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ćwiczą manualnie ręce w trakcie korzystania z klawiatury oraz koordynację wzrokowo – ruchową podczas korzystania z myszki. Jako że pracownia ma dostęp do sieci Internet uczniowie również uczą się przeglądać i wykorzystywać tę skarbnicę informacji. Komputer jest obecnie nieodzowną częścią naszego życia, dlatego nabyte umiejętności, pomogą uczniom w życiu codziennym.

.