Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Branżowa Szkoła I Stopnia

 

BRANŻOWA  SZKOŁA  I  STOPNIA

 

Kucharz

zsz2.jpg [400x267]


zsz3.jpg [200x150]  zsz4.jpg [200x150] 

Na tym kierunku:

Poznasz:

 • surowce do produkcji wyrobów gastronomicznych
 • kryteria doboru i dozowania surowców
 • zasady prawidłowego i nowoczesnego żywienia
 • sposoby przygotowywania posiłków według obowiązujących receptur i norm
 • sposoby zabezpieczania żywności przed zepsuciem
 • obsługę maszyn i urządzeń gastronomicznych planowanie i organizację pracy
 • zasady bhp i p/pożarowe.

Nauczysz się:

 • praktycznie wykorzystać poznane zasady produkcji gastronomicznej,
 • stosować różne procesy technologiczne,
 • stosować maszyny i urządzenia, które są używane w poszczególnych procesach   technologicznych,
 • przeprowadzić obróbkę wstępną surowców,
 • stosować różne metody obróbki cieplnej półproduktów,
 • sporządzać różne potrawy,
 • wykonywać prace porządkowe w zakładach gastronomicznych,
 • posługiwać się podstawowym sprzętem stołowym i naczyniami,
 • będziesz znał zasady nakrywania stołów na różne okoliczności,
 • prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,
 • pracować w zespole i doskonalić umiejętności zawodowe,
 • scharakteryzować dokumentację obowiązującą w zakładzie gastronomicznym,
 • stosować przepisy bhp i ppoż.

 

zsz5.jpg [200x220]  zsz6.jpg [200x134]

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Na tym kierunku:

Poznasz:

 • pojęcia techniczne i nazewnictwo,
 • materiały budowlane do robót wykończeniowych i ich zastosowania,
 • sposób wykończenia wnętrza: rodzaje tynków, powłok malarskich, tapet, okładzin, podłóg oraz elementów aranżacji wnętrza malarskie, określać ich zastosowanie oraz zasady ich wykonywania,
 • podłoża podłogowe i ich przygotowania,
 • izolacji, stosowane w konstrukcjach podłóg,
 • zasady montażu, osadzania, napraw oraz konserwacji stolarki i ślusarki budowlanej,
 • wykonania prostych prac stolarskich we wnętrzu,
 • zasady wykonywania wykończeniowych robót szklarskich,
 • zasady wykonywania okładzin ściennych z różnych materiałów,
 • wykonywania okładzin z płyt suchego tynku oraz sufitów podwieszonych,
 • zasady wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku

 

p1250177.jpg [300x225] p1250180.jpg [300x225]p1250181.jpg [300x225]

Zapraszamy!!!