Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Szkoła Podstawowa

SZKOŁA PODSTAWOWA

Szkoła podstawowa w naszym Ośrodku zapewnia edukację, wychowanie oraz opiekę uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, uczniom słabo widzącym, słabo słyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) zajęcia zintegrowane prowadzone są w oparciu o Metodę Ośrodków Pracy.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej.

 

 

  pa240104.jpg [300x225]

Uczniowie I etapu edukacyjnego

 

 Na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) prowadzone są zajęcia edukacyjne w oparciu o ramowy plan nauczania z wykorzystaniem dodatkowych metod pracy lub ich elementów.

Uczniowie mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej, pracowni  komputerowej, sali gimnastycznej z siłownią, pracowni gospodarstwa domowego.

pa240113.jpg [300x225]pa240115.jpg [300x225]


Na każdym etapie edukacyjnym uczniowie szkoły podstawowej są objęci zajęciami z zakresu: logopedii, rehabilitacji, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji oraz rewalidacji.

 Ponadto odkrywamy i rozwijamy zainteresowania naszych podopiecznych poprzez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych: sportowych, tanecznych, muzycznych, teatralnych. Uczniowie biorą także udział w projektach edukacyjnych, konkursach, zawodach sportowych, wyjazdach i imprezach integracyjnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.


pa230031.jpg [300x225]

 

Uczniowie II etapu edukacyjnego

 

 Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w świetlicy szkolnej lub Internacie.

Celem naszej pracy jest tworzenie środowiska przyjaznego, bezpiecznego i wspierającego wszechstronny rozwój ucznia oraz ciągłe doskonalenie się i poszukiwanie nowych metod pracy dla dobra naszych wychowanków.