Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Dokumenty

Raport z ewaluacji zewnętrznej Bursy Międzyszkolnej w roku szkolnym 2015/2016

>>>zobacz<<<

 

Statut Bursy Międzyszkolnej w PZPSW w Hrubieszowie

>>> zobacz >>>


Raport z ewaluacji wewnętrznej z roku szkolnego 2014/2015

>>>zobacz>>>


Kodeks wychowanka Bursy Międzyszkolnej

>>> zobacz >>>


Regulamin komisji kwalifikacyjnej w Bursie Mięszyszkolnej PZPSW w Hrubieszowie

>>> zobacz >>>


Kwestionarusz przyjęcia wychowanka do Bursy / Oświadczenie rodziców

>>> zobacz >>>


Oświadczenie woli

>>> zobacz >>>