Witamy na oficjalnych stronach internetowych Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie. ::Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, którą tutaj prezentujemy.

Rekrutacja

 

REKRUTACJA 2020/2021


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy prowadzi nabór do następujących typów szkół:

 1. Szkoły Podstawowej (pobierz podanie)
 2. Zespołów Rewalidacyjno – Wychowawczych (pobierz podanie)
 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (pobierz podanie)
 4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy (pobierz podanie)
 5. Branżowa Szkoła I Stopnia o kierunkach (pobierz podanie):
 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • cukiernik 
Placówka posiada Internat czynny przez cały rok (również w soboty i niedziele), z wyjątkiem ferii i wakacji, zapewniający całodobową, profesjonalną opiekę wychowawczą. Zapraszamy  chętnych uczniów do zamieszkania w Internacie  (pobierz podanie)

Prowadzimy również nabór na zajęcia specjalistyczne w ramach Wczesnego Wspierania Rozwoju Dziecka i Rodziny - więcej informacji w zakładce WWRDR (wzór podania do pobrania w załączniku poniżej)


Dysponujemy pełną bazą lokalową i dydaktyczną:

 • salą gimnastyczną z bardzo dobrym zapleczem
 • siłownią
 • pracownią komputerową z w siecią lokalną i dostępem do internetu
 • pracowniami przedmiotowymi
 • pracownią gospodarstwa domowego
 • pracownią do terapii metodą EEG Biofeedback
 • pracownią do terapii metodą A.Tomatisa
 • salą do hydroterapii
 • salą do rehabilitacji
 • salą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • salą integracji sensorycznej
 • salą doświadczania świata
 • gabinetem: logopedy, pedaoga i psychologa
 • stołówką
 • biblioteką
 • salą zabaw
 • salą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

W Ośrodku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • kółka spotowe,
 • kółko komputerowe,
 • kółka taneczne,
 • koło teatralne,
 • kółko muzyczne,
 • kółka plastyczne,
 • zajęcia z rękodzieła,
 • zajęcia z garcarstwa,
 • zajęcia z bajkoterapii,
 • kółka przedmiotowe,
 • koło religijne,
 • zespół muzyczny NOKAUT.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły.
 • Podanie do Starosty (pobierz podanie).
 • Orzeczenie Poradni  Psychologiczno Pedagogicznej oryginał.
 • Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (pobierz podanie).
 • Świadectwo ukończenia szkoły (klasy).
 • Zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • Karta zdrowia ucznia.
 • Dwie fotografie - podpisane na odwrocie.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia.
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do wykonywania zawodu w Branżowej Szkole I Stopnia (kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie).